Select Page

Nebezpečné známosti

Nebezpečné známosti

 

Příběh je situován do 18. století (přesné určení není, víme jen, že se jedná o rok 17 a několik). Vypravěčův hlas v podání Igora Bareše nás provází poslechem důvěrné korespondence nejčastěji situované mezi Vikomta de Valmont a Markýzou de Merteuil, Cecilií Valangesovou a Sofií Carnayovou (přítelkyně); Cecilií Valangesovou a Markýzou de Merteuil; Vikomtem de Valmont a Madame de Tourvel. Každý dopis začíná označením od koho a komu je určen. Mezi jednotlivými dopisy je slyšet útržky hry na spinet, který jakožto dobový nástroj k celému dílu nejspíš patří, ale časem mi začal spíše vadit, než bavit. Je pravdou, že zhruba v polovině poslechu byl zvuk nahrazen jiným, těžko identifikovatelným zvukem, který se mi zdál však ještě horší než onen spinet.

Hlavní dějová linka je tvořena záměrem provdat patnáctiletou Cecil za bohatého muže, kterému je 36 let a Cecil jej nikdy neviděla. Tento postup však na danou dobu nebyl ničím novým. Co bylo nezvyklé, je spíše postoj Markýzy de Merteuil, která na veřejnosti vystupuje jako velmi počestná vdova, ve skutečnosti je svůdkyní mužů, intrikánkou v lidských vztazích a taktéž tajnou učitelkou Cecil, jak v těchto milostných hrách uspět. Popisovat více příběh plný intrik, klamu, nadějí, naivnosti, zmatků či nedorozumění by snad bylo zbytečné. Raději se budu věnovat netradiční formě podání onoho příběhu. Děj je převyprávěn formou dopisů mezi stěžejními postavami příběhu. Dopisy čtou hlavní hrdinové a mohu říci, že prostý text převádějí svým hlasem do roviny emocí a pozorný posluchač může vnímat psychické rozpoložení jednotlivých aktérů v době, kdy píší onen dopis.

Obsazení hlavních postav příběhu bylo vpravdě mistrovské: Vilma Cibulková jako Markýza de Merteuil či Jiří Dvořák jako Vikomt de Valmont byli naprosto excelentní. Protřelost a lačnost po nových dobrodružstvích doslova „odkapávala“ z každého jejich slova. Také Cecil Valangesová byla velmi dobře vykreslena ve své dětské naivnosti Klárou Isovou, která svým skutečným věkem dalece přesahuje věk Cecil, ovšem její hlasový projev tento rozdíl hravě stírá.

Audio kniha nenabízí k poslechu veškerou korespondenci, což je vhodné, neboť by se posluchač časem mohl lehce ztratit. Věrný vypravěč na vše podstatné vždy upozorní, a tak je posluchač stále „v obraze“. Nahrávka je provedena velmi kvalitně, jednotlivé dopisy jsou pro přehlednost číslovány, což opět usnadňuje orientaci, když se k poslechu vracíme jiný den (poslechnout v jednom dni snad není ani možné). Celkový dojem z knihy bych hodnotila na výbornou. Zpracování klasické literatury nevšední formou audio-knihy je příjemným zpestřením a doporučuji jej všem, kteří si rádi vyzkouší „něco nového“.

Audiokniha Nebezpečné známosti zkrátka není JEN převyprávěním knihy, je to kus příběhu prolnutého emocemi a napětím.

koupit audiolibrix

About The Author

Renata Skýpalová

Na Střední škole KNIH působím jako ředitelka. Současně jsem stále pedagog, a tak ráda pomáhám studentům s jejich aktivitami, které žáky i školu dále rozvíjejí. V posledních letech čtu převážně odbornou literaturu (oblast ekonomiky, marketingu, managementu), a proto nabídka četby knih „jiného typu“ je pro mne příjemnou výzvou.