Select Page

Archiv autora: Johana Břešťáková

Obraz Doriana Graye

Obraz Doriana Graye – Oscar Wilde Autor tohoto románu, Oscar Wilde, byl prozaik, básník, dramatik a esejista, žijící na přelomu 19. a 20. století. Psát začal už na studiích klasické filologie v Dublinu a ovlivňoval ho dekadentní způsob přemýšlení, se kterým se tam seznámil. Počátek jeho dospělosti provázel luxus, který byl po nezdařilém soudním procesu vyměněn za bídu, kdy po dvou letech nucených pracích skončil sám a pod pseudonymem Sebastian Melmoth v Paříži, kde také chudý zemřel.  Výčet jeho děl obsahuje básně, divadelní hry i prózu. Jediný román, který napsal, je právě Obraz Doriana Graye.   V knize se setkáváme s příběhem mladičkého a krásného Doriana, který se seznámí s malířem Basilem Hallwardem, u kterého můžeme pozorovat jistou dávku naivity s dobráctvím. To je první hlas, který má  Doriana ovlivňovat. Tím druhým hlasem se stává lord Henry. Ten tvrdí, že si člověk musí užívat a čím více skandální něco je, tím lépe. Jeho názory a postoje sice šokují, ale zanechávají mnoho prostoru pro přemýšlení. Hlavní zápletkou je obraz, který na sebe bere všechny hříchy, zatímco Dorianův vzhled zůstává nedotčen. Je to jakýsi souboj umění s realitou.   Kniha je strhující a jde do hloubky. Můžeme zde pozorovat manipulativnost lidí, špínu smetánky i to, kam je člověk schopen zajít, aby se ostatní nedozvěděli, jak prolezlou má duši. Setkáváme se zde s prvky dekadence, cynismu a hororu. Vše v jednom psychologickém románu, který byl tehdy považován za velmi kontroverzní...

Read more

Smrt jako lék aneb Veronika se rozhodla zemřít

Veronika se rozhodla zemřít – Paulo Coelho Další z mnoha knih brazilského spisovatele Paula Coelha. Tentokrát se jedná o psychologický román, psaný svižným moderním jazykem. Na řádcích se objevují argotické (pakliže považujeme klienty psychiatrických léčeben, jako vyloučenou skupinu) i odborné výrazy. Kniha se čte velmi dobře, nemá zbytečných zápletek a linie času je zachována. Autor nás obdaroval i celou řadou monologů Veroniky, které nám pomáhají pochopit těžko pochopitelné… touhu se zabít. Nechci zde čtenáře připravit o napětí, které knihu provází, proto jediné, co z příběhu prozradím je, že se odehrává převážně za zdmi psychiatrické léčebny Villete, kam je Veronika převezena po pokusu se zabít. Po probuzení ji lékař oznamuje, že má natolik poškozené srdce, že její život nebude trvat déle než pár dnů. Příběh je jednoduchý, nechybí sexuální napětí provázející jednu moc vydařenou scénu, setkáme se i s láskou a cestou za přehodnocením života. Autor nepřichází se zrovna revoluční myšlenkou, ale způsob, jakým ji podal, kam děj zasadil a jak celou situaci vyřešil, určitě originální je. Troufám si říci, že po přečtení si člověk začne klást mnoho otázek. Možná je to jedna z knih, která má možnost člověka posunout, která rozhýbe nějaké ozubené kolečko dřímající v každém z nás. Naráží totiž na velmi aktuální problém. My víme, že vlastně žijeme v dobré době, ve většině států nezuří války, jsme zajištěni, máme zázemí, vodu i jídlo, ale… …ale stále nás něco trápí. Neumíme se radovat,...

Read more

Jeden den Ivana Děnisoviče

Jeden den Ivana Děnisoviče – Aleksandr I. Solženicyn     Jedná se o soubor povídek spisovatele Alexandra Isajeviče Solženycova, který byl v roce 1945 za kritiku Stalina, kterou napsal v dopise svému příteli, zatčen a odsouzen na osm let do pracovních táborů. Zvrácená doba… Ale právě tento pobyt ho inspiroval k sepsání díla, kde popisuje jeden běžný den člověka, kterého oslovují jen číslem.   Solženicyn je disident, ukazuje Sovětský svaz tak, jak by si to mnozí nedovolili. Také byl za to v průběhu let trestán různými formami. Byl vyloučen ze svazu spisovatelů, nemohl si převzít Nobelovu cenu za literaturu a po vydání jeho významného díla Souostroví Gulag, byl vyhoštěn ze Sovětského svazu na západ. Další povídky z tohoto psboru se týkají jeho pozdějšího života. Můžeme nahlédnout do doby, kdy žil ve vyhnanství, také na onkologické oddělení v taškentské nemocnici, kde se léčil, i do doby pozdější, kde působil jako učitel v ruské vesnici.   Samotná kniha se leckterému čtenáři může zdát zdlouhavá. Solženycin popisuje každou drobnost, vydávání jídla rozepisuje na několik stran a to i přesto, že samotný pobyt v jídelně nezabere vězni více než deset minut. Popisy okolí střídají jeho vnitřní monology i rozhovory se spoluvězni.   Knihu bych nezařadila mez i ty, které ve vás vyvolají napětí. Jeho popis je až neutrální. O to víc je děsivější. Čtenář má dost podmětů, aby si do detailů představil prostředí a podmínky. Nuzná vodová strava, chleba na příděl. Vězeň si...

Read more

Jak se Agnes nestala Anežkou…

Anežka – Viktorie Hanišová Příběh o adopci. Příběh o emocích. Příběh o lžích. Příběh o Anežce… Kniha Anežka je debut české spisovatelky a lektorky cizích jazyků Viktorie Hanišové. Psána je ve dvou časových rovinách, které se pravidelně střídají. Autorka používá retrospektivitu a toto uspořádání ve mně vyvolalo napětí a zvědavost. Znát konec bez samotného příběhu mě dráždilo a ponoukalo k rozkrytí a pochopení. V knize se dobře orientuje a je záživná. Při čtení se ve mně vystřídala celá škála emocí. Chvílemi jsem soucítila s adoptivní matkou Julií, chvílemi jsem ji nenáviděla za to, že zničila jeden život. Kniha mě blíže seznámila s útrapami matek, které chtějí zoufale mít dokonalé potomky a jsou pro to schopni přepsat historii, lhát všem kolem a lhát sami sobě. Zní to šíleně, ale je to vlastně tak jednoduché. Autorka se rozepisuje o tenké hranici mezi láskou a nenávistí, láskou a vlastnictvím, láskou a sobectvím… Julie, ve snaze být dokonalá, přehlíží přirozenost, realitu i potřeby své dcery. Román je to psychologický, ale na můj vkus se na konci knihy vyskytovalo až moc zbytečného vysvětlování. Upřednostnila bych možnost „přijít na to sama“. Vyzdvihla bych ovšem až neuvěřitelnou syrovost, jakou autorka popisovala nitro hlavních postav. Po tak přímém popisu skrytých emocí se člověk zákonitě zamyslí nad svými potlačovanými city, necity, záští a latentními sklony. Anežka je jedna z knih, na jejíž přečtení nejspíše nezapomenu. Je pichlavá, nepřetvařuje se a chvílemi mě i...

Read more

Kdo nezná celou pravdu, nechť upustí od soudů…

Všechna špína světa – Márquez Gabriel García      Všechna špína světa od kolumbijského spisovatele Gabriela José García Márqueze je jedno z jeho prvních děl. Kniha byla napsána roku 1955 a původně neměla být ani vydána. Gabriel José García Márquez – spisovatel a novinář píšící španělsky je často považován za nejvýznamnějšího představitele tzv. magického realismu, přestože je jeho dílo příliš rozmanité na to, aby mohlo být jednoznačně zařazeno. Příběh začíná smrtí doktora. Doktora, jenž byl proklínán, doktora, který se stal nenáviděným, nepochopeným, starým a čekajícím na smrt už mnoho let. Celé město čekalo na tuto chvíli, celé město si přálo cítit pach smrti. Jen starý generál, jeho dcera Isabel a jeho vnuk šli do domku, kde se dnes ráno doktor oběsil. Naskýtají se nám tři pohledy tří generací a tří stupňů vědění na celou situaci. Starý generál zde představuje vyšší vědění, zná celou historii doktorova pobytu ve městě Macanda, zná i pozadí situací, ví to, co celé město dohromady ne. Pro to a pro dávný slib je teď zde, aby proti vůli celého města pohřbil doktora do země. Je zde, aby neshnil mezi čtyřmi stěnami. Jeho dcera je tu jen kvůli svému otci, protože stejně jako celé městečko Macando, i ona doktora nenáviděla, nechápala ho, proklínala den, kdy přišel do jejich domu, kde nakonec strávil 8 let, zavřený ve svém pokoji, podivínský a trávou se živící. Zástupce třetí generace, totiž vnuk generála, vidí smrt neznámého...

Read more