Select Page

Archiv autora: Oldřich Chovančík

Člověka je možné zničit, ale ne porazit.

Stařec a moře – Ernest Hemingway Knihu Stařec a moře, která se mi dostala poprvé do ruky již před mnoha lety, jsem vlastně původně číst ani nechtěl. Ale po přečtení několika stránek jsem již knihu neodložil a s velkou chutí dočetl až do úplného konce. Hlavním hrdinou tohoto fascinujícího příběhu je starý rybář Santiago, který žije v malé rybářské vesničce nedaleko kubánské Havany. Se svým malým přítelem,  chlapcem  Manolim, vyplouvá každé ráno na moře za vidinou úlovku, který však nepřichází. Po čtyřiceti dnech neúspěchu Manolimu rodiče zakážou se Santiagem dál lovit a chlapec na jejich příkaz musí pomáhat rybářům na jiném člunu. Santiago zůstává sám, ale nevzdává se a vyplouvá dál na otevřené moře, den za dnem, jemně unášen Golfským proudem. Až jednoho dne, když ztratí z dohledu pevninu i všechny ostatní rybářské lodě, se šňůra s návnadou připevněná na  jeho člunu náhle  napne….. Tato kniha je rozdělena na dvě části a mimo novely Stařec a moře obsahuje ještě román Fiesta.  Děj postupuje chronologicky a je psán v er-formě, kdy autor je sám vypravěčem. Převažují monology starce, psané jednoduchým spisovným jazykem.  Autor použil i několik místních výrazů ve španělštině ( salao, guano aj.), přirovnání ( lano těžké jako kříž) a personifikaci,  kdy rybě přisuzuje lidské vlastnosti a mluví s ní jako s bratrem. Ernest Hemingway (1899) vyrůstá v rodině lékaře, který v synovi vzbudil lásku k přírodě, lovu a sportu. Během studia na střední škole se mladý Ernest pokouší...

Read more

Květy zla

Květy zla – Charles Baudelaire K napsání recenze jsem si vybral knihu Květy zla, která mne už velmi dlouho provází a vždy, když je ta správná chvíle, do ní rád znovu a znovu nahlížím, abych si mohl opět přečíst některou z básní, které mě nadchly, protože Baudelairova tvorba je naprosto úžasná a mě osobně velmi blízká. V Baudelairových básních je evidentní autorova snaha pobouřit a vyburcovat společnost, osvobodit ji od konvencí a zažitých pravidel. Autor hledá krásu v ošklivosti a bolesti. Obdivuje a zároveň nenávidí ženy. Je tížen vlastním nitrem a unaven ze společnosti. V tomto vydání knihy se skvělým překladem Vítězslava Nezvala chybí některé básně, které byly již ve dřívějších vydáních. Sbírka je rozdělena do pěti částí a ilustrace jsou pouze na přebalu knihy. Co se týká historického kontextu díla, řadí se do Francie 80. let 19. století a patří do symbolismu a dekadence, protože je zde velmi často popisována skutečnost pomocí symbolů a autor uniká do nereálných světů a opovrhuje společností. Píše o smrti, erotice, morbiditě v době, kdy tato témata byla pro společnost naprosto nepřijatelná. V této lyrické poezii se objevují metafory, symboly i oxymórony. Autor Květů zla, Charles Baudelaire, se narodil roku 1821 v Paříži, kde vystudoval internátní školu a poté zahájil studium na právech. Byl zakladatelem časopisu Veřejné blaho a řadí se k tzv. prokletým básníkům 19. století. Jeho pohled na svět byl velmi cynický a rozervaná duše plná utrpení. Zemřel v Paříži...

Read more

Člověka je možné zničit, ale ne porazit.

Stařec a moře – Ernest Hemingway Knihu Stařec a moře, která se mi dostala poprvé do ruky již před mnoha lety, jsem vlastně původně číst ani nechtěl. Ale po přečtení několika stránek jsem již knihu neodložil a s velkou chutí dočetl až do úplného konce. Hlavním hrdinou tohoto fascinujícího příběhu je starý rybář Santiago, který žije v malé rybářské vesničce nedaleko kubánské Havany. Se svým malým přítelem,  chlapcem  Manolim, vyplouvá každé ráno na moře za vidinou úlovku, který však nepřichází. Po čtyřiceti dnech neúspěchu Manolimu rodiče zakážou se Santiagem dál lovit a chlapec na jejich příkaz musí pomáhat rybářům na jiném člunu. Santiago zůstává sám, ale nevzdává se a vyplouvá dál na otevřené moře, den za dnem, jemně unášen Golfským proudem. Až jednoho dne, když ztratí z dohledu pevninu i všechny ostatní rybářské lodě, se šňůra s návnadou připevněná na  jeho člunu náhle  napne….. Tato kniha je rozdělena na dvě části a mimo novely Stařec a moře obsahuje ještě román Fiesta.  Děj postupuje chronologicky a je psán v er-formě, kdy autor je sám vypravěčem. Převažují monology starce, psané jednoduchým spisovným jazykem.  Autor použil i několik místních výrazů ve španělštině ( salao, guano aj.), přirovnání ( lano těžké jako kříž) a personifikaci,  kdy rybě přisuzuje lidské vlastnosti a mluví s ní jako s bratrem. Ernest Hemingway (1899) vyrůstá v rodině lékaře, který v synovi vzbudil lásku k přírodě, lovu a sportu. Během studia na střední škole se mladý Ernest pokouší...

Read more

Květy zla

Květy zla – Charles Baudelaire K napsání recenze jsem si vybral knihu Květy zla, která mne už velmi dlouho provází a vždy, když je ta správná chvíle, do ní rád znovu a znovu nahlížím, abych si mohl opět přečíst některou z básní, které mě nadchly, protože Baudelairova tvorba je naprosto úžasná a mě osobně velmi blízká. V Baudelairových básních je evidentní autorova snaha pobouřit a vyburcovat společnost, osvobodit ji od konvencí a zažitých pravidel. Autor hledá krásu v ošklivosti a bolesti. Obdivuje a zároveň nenávidí ženy. Je tížen vlastním nitrem a unaven ze společnosti. V tomto vydání knihy se skvělým překladem Vítězslava Nezvala chybí některé básně, které byly již ve dřívějších vydáních. Sbírka je rozdělena do pěti částí a ilustrace jsou pouze na přebalu knihy. Co se týká historického kontextu díla, řadí se do Francie 80. let 19. století a patří do symbolismu a dekadence, protože je zde velmi často popisována skutečnost pomocí symbolů a autor uniká do nereálných světů a opovrhuje společností. Píše o smrti, erotice, morbiditě v době, kdy tato témata byla pro společnost naprosto nepřijatelná. V této lyrické poezii se objevují metafory, symboly i oxymora. Autor Květů zla, Charles Baudelaire, se narodil roku 1821 v Paříži, kde vystudoval internátní školu a poté zahájil studium na právech. Byl zakladatelem časopisu Veřejné blaho a řadí se k tzv. prokletým básníkům 19. století. Jeho pohled na svět byl velmi cynický a rozervaná duše plná utrpení. Zemřel v Paříži...

Read more

1984

1984 – George Orwell K napsání recenze jsem si vybral knihu 1984, která mne kdysi velmi nadchla, a já si ji teď velmi rád a s chutí přečetl znova. Jedná se o knihu, která, ač byla napsána již před mnoha desítkami let, je svým tématem velmi nadčasová a bohužel i stále aktuální,neboť svoboda nemusí být věčná a pokud za ni nebudeme stále bojovat,můžeme ji ztratit. Román nám dobře čtivou formou ukazuje a vykresluje hrůznost totalitních režimů ve všech jejich podobách. Hlavním hrdinou knihy je Winston Smith, který je zaměstnancem Ministerstva pravdy, které se zabývá upravováním minulosti a to například tím, že padělá dokumenty a přepisuje stará čísla novin. Ve Winstonově době je svět rozdělen na tři totalitní mocnosti Oceánii, Eurasii a Eastasii. On žije ve Velké Británii, která je součástí Oceánie. Zde vládne tzv. Strana v čele s Velkým bratrem. Známý výrok „Velký bratr tě sleduje“, pochází právě z této knihy. Válka je mír, svoboda je otroctví a nevědomost je síla jsou hesla, která Strana prosazuje. Mezi lidmi vládne strach a všudypřítomná propaganda a Winston Smith se rozhodne systému vzepřít za podpory svého kolegy O´Briana, který mu dá zakázanou knihu Teorie a praxe oligarchického kolektivismu od nepřítele režimu Emanuela Goldsteina. Kniha je rozdělena do tří částí a 23 kapitol, které nejsou pojmenované a kromě obálky knihy je bez ilustrací. Děj postupuje chronologicky. Výjimkou je začlenění částečně retrospektivního prvku, kterým je Goldsteinova...

Read more
  • 1
  • 2