Select Page

Archiv autora: Markéta Čížková

Malý průvodce velkým světem

Malý princ – Antoine de Saint-Exupéry Malý princ je pro mnoho lidí velice podstatnou knihou v jejich životech. Pro některé dokonce tak zásadní, že mají touhu ji bez váhání darovat všem těm, kteří ji doposud neměli možnost přečíst. I já jsem tuto knížku dostala darem a musím přiznat, že to byl opravdu jeden z nejdůležitějších dárků v mém životě. Antoine de Saint-Exupéry napsal Malého prince v dobách druhé světové války, kdy jako pilot sloužil u letectva a své zkušenosti a poznatky z temné doby válečných časů dokázal přetransformovat do návodu na šťastné pojetí života, který v podobě metafor a přirovnání zakomponoval do 27 kapitol této filosofické pohádky. Celý příběh je vyprávěním válečného pilota, který ztroskotá uprostřed pouště, kde se setkává s malým zlatovlasým chlapcem, který pochází z daleké, miniaturní planetky a je plný touhy po po-znání všeho, a to včetně skutečného fungování lásky, kterou jednoho dne náhle objeví v podobě zatím neznámé květiny na své rodné planetce. Rozhodne se tedy pro putování napříč vesmírem, kde se pak snaží nalézt odpovědi na své otázky. Namísto toho nachází jen planety a její zvláštní obyvatele, kteří mu dávají vysvětlení na věci, které nepřipomínají ani trochu to, co malý princ hle-dá. Doputuje tedy až na planetu Zemi, kde se potkává s pilotem-vypravěčem a kde se mu po se-tkání s několika dalšími postavami konečně podaří zodpovědět všechny své otázky a za dramatic-kých okolností se vrátit zase...

Read more

Malý průvodce velkým světem

Malý Princ – Antoine de Saint-Exupéry Malý princ je pro mnoho lidí velice podstatnou knihou v jejich životech. Pro některé dokonce tak zásadní, že mají touhu ji bez váhání darovat všem těm, kteří ji doposud neměli možnost přečíst. I já jsem tuto knížku dostala darem a musím přiznat, že to byl opravdu jeden z nejdůležitějších dárků v mém životě. Antoine de Saint-Exupéry napsal Malého prince v dobách druhé světové války, kdy jako pilot sloužil u letectva a své zkušenosti a poznatky z temné doby válečných časů dokázal přetransformovat do návodu na šťastné pojetí života, který v podobě metafor a přirovnání zakomponoval do 27 kapitol této filosofické pohádky. Celý příběh je vyprávěním válečného pilota, který ztroskotá uprostřed pouště, kde se setkává s malým zlatovlasým chlapcem, který pochází z daleké, miniaturní planetky a je plný touhy po poznání všeho, a to včetně skutečného fungování lásky, kterou jednoho dne náhle objeví v podobě zatím neznámé květiny na své rodné planetce. Rozhodne se tedy pro putování napříč vesmírem, kde se pak snaží nalézt odpovědi na své otázky. Namísto toho nachází jen planety a její zvláštní obyvatele, kteří mu dávají vysvětlení na věci, které nepřipomínají ani trochu to, co malý princ hledá. Doputuje tedy až na planetu Zemi, kde se potkává s pilotem-vypravěčem a kde se mu po setkání s několika dalšími postavami konečně podaří zodpovědět všechny své otázky a za dramatických okolností se...

Read more

Příručka pro začínající diplomaty

Jak získávat přátele a působit na lidi – Dale Carnegie Kontakt s lidmi je nevyhnutelnou součástí našeho každodenního života. Pokud máte zájem s lidmi dobře vycházet za jakýchkoliv okolností, je možná tato kniha, která se stala celosvětovým bestsellerem, přesně to pravé ořechové.   Dale Carnegie, který působil jako významný lektor i poradce slavných světových osobností, napsal tento jeden ze svých mnoha bestsellerů ve 30. letech 20. století. V tomto díle popisuje základní psychologické principy mezilidské komunikace. Vše je rozděleno do čtyř hlavních částí, které jsou dále členěny do několika tematických kapitol se shrnutím na konci.   Kniha je zprvu vyprávěním autora o významných osobnostech, které pochopili tajemství komunikace s druhými lidmi a díky tomu se stali velice úspěšnými ve svých oborech. Rozebírá jejich jednání na konkrétních příkladech z historie, čímž jasně poukazuje na základní psychologické postupy, které lze aplikovat v každodenním životě kohokoliv. V průběhu dalších částí pak tyto postupy i následně dokazuje na reálných zkušenostech zformovaných do historek ze života klientů z kurzů, které velice úspěšně vedl. Na konci každé kapitoly je vždy vytyčena hlavní myšlenka a na konci každé části jsou tyto myšlenky shrnuty do jednoduchého seznamu zásad.   Tato přátelská kniha, by se dala považovat za malou učebnici základů psychologie obsahující vysvětlení hlavních pilířů slušného jednání s lidmi v obchodním styku či v osobním životě. Může však, i navzdory svému názvu, zároveň pomoci všem, kteří mají...

Read more