Select Page

Archiv autora: Přemek Doležal

Velký muž s velkým snem

Velký Gatsby Každý člověk má nějaký sen či cíl, kterého by chtěl dosáhnout. Cesty k jeho dosažení bývají mnohdy trnité a nesnadné, nicméně čím víc se blížíme k tomu, po čem prahneme, tím víc získáváme novou motivaci a sílu jít svému přání ještě blíže. Při naplnění svého snu se můžeme nechat unášet naší odhodlaností, výdrží a úspěchem, anebo zjistíme, že náš cíl byl vlastně klam a skutečnost není taková, jakou jsme si vysnili. Velký Gatsby je slavným románem z pera Francise Scotta Fitzgeralda. Tento příběh byl již mnohokrát zfilmován a nyní i nahrán jako audiokniha, kterou nás provádí Filip...

Read more

Paní učitelce s láskou…

Zcela jistě si ještě pamatujete období, kdy jste si, někdy i zvesela, vykračovali do prostor základní školy, mnohdy vybaveni aktovkou převyšující vaši výšku, a těšící se na spolužáky, paní učitelku, hodinu tělocviku a přestávky. Ani já jsem nebyl výjimkou – byť jsou to doby již velmi dávno minulé a takto laděných zážitků se mi do paměti vrylo poskrovnu. Paní učitelka, případně pan učitel (i když s ohledem na počet jsou samečkové tohoto živočišného druhu spíše na vyhynutí) by měli vytvářet ve třídě pohodovou atmosféru, díky které budou mít všichni žáci vhodné podmínky pro vzdělávání a budou motivováni. Nový film...

Read more

Opposites attract or What is nice about The Nice Guys? – ENGLISH REVIEW

The fact that opposites attract is well documented in the area of film ever since the times of the silent comedy and the pair Lauer & Hardy. Film „The Nice Guys“ is a criminal comedy that returns back in time to the 70‘s, when detectives were true hardasses and pornstars ecologically literate. Are you smiling yet? Than that‘s nothing against what your mouth corners will do while watching this film. „The Nice Guys“ are indeed funny, with a scale of all levels of hard humour. The film is credited to Shane Black, who made himself famous in Hollywood in...

Read more

„Barťák“ free as a bird and „tame“ as a tiger – ENGLISH REVIEW

The film „Tiger Theory“ could, with a bit of exaggeration, be considered a road movie of a grey tiger – not a wolf, although the greying hair of Jiří Bartoška seems to make this a proper analogy. We are taken on a trip and an escape by a veterinarian Jan (Jiří Bartoška), who after many years of his – from the eyes of his wife happy – marriage, recapitulates his wife, but definitely does not capitulate – quite the opposite. So what is the film about? The film is about life, about masculine and feminine principles, about the path...

Read more

Protiklady se přitahují aneb co je správného na Správných chlapech?

O tom, že se protiklady přitahují, existují v oblasti filmu historické záznamy už od dob němé grotesky a dvojice Lauer a Hardy. Film Správní chlapi je kriminální komedií, která se vrací do 70. let minulého století, kdy detektivové byli drsní a pornohvězdy byly ekologicky uvědomělé. Usmíváte se? Potom je to nic proti tomu, co čeká vaše ústní koutky při sledování tohoto příběhu. „Správní chlapi“ jsou opravdu vtipní, užijete si přehlídku všech stupňů tvrdého humoru. Pod filmem je podepsán Shane Black, který se v Hollywoodu proslavil v 80. letech minulého století (Smrtonosná zbraň, Poslední skaut…). Ústřední dvojicí ve filmech tohoto...

Read more