Select Page

Archiv autora: Lenka Mičánková

Starověký Řím a dnešní západní civilizace

Není římského lidu Jarmila Loukotková Řím plný ohně, krutosti, nenávisti a nářku prvních křesťanů. Řím na počátku prvního tisíciletí. Řím Neronův a Petroniův. Jarmila Loukotková rozehrává na téměř pěti stech stranách známého románu souboj mezi zlem a dobrem, mocí a bezmocí, nenávistí a láskou. Do děje čtenáře uvádí v roce 54 n. l., kdy na římský císařský trůn dosedá sedmnáctiletý Nero, přestože jako nevlastní syn zemřelého císaře Klaudia není právoplatným dědicem trůnu. Jedním z těch, kteří nového císaře přijímají, je Titus Gaius Petronius zvaný Arbiter – soudce krásy, pravidelný návštěvník císařského dvora, znalec zdejších poměrů, básník, glosátor, bedlivý pozorovatel. A právě na...

Read more