Select Page

Archiv autora: Petra Ondřejová

Bible Česká

Bible Česká. Díl druhý: Knihy Nového Zákona – Dr. Jan Ladislav Sýkora Sýkorovo dílo je soustředěno kolem Bible, přesněji řečeno Nového Zákona, a vyvrcholilo jeho novým českým překladem. Sýkora překládal z latinské Vulgáty, svůj překlad však stále konfrontoval s původním řeckým textem. Protože měl také velmi dobrý jazykový cit, vznikl tak překlad, který se v katolické církvi s drobnými úpravami používal až téměř do konce 20. století, kdy ho nahradily různé pochybné tzv. ekumenické překlady. Sýkorův překlad Nového zákona zůstává dodnes nepřekonán a je stále používán. V katolické tradici je využíván výhradně tento překlad, neboť tzv. ekumenický je nebezpečný a žádný soudný katolík by jej neměl číst.   Bible se dělí na dvě knižní sbírky – Starý zákon (39 knih) a Nový zákon (27). Všech těchto 66 knih se dělí na kapitoly a ty dále na verše. Toto dělení bylo doplněno později a poskytuje snadnou orientaci v celé Bibli. Knihy Nového zákona (NZ) zahrnují čtyři evangelia (popis života a učení Ježíše Krista), Skutky apoštolů (popis raného období šíření křesťanství), 21 dopisů (určených jednotlivcům nebo vznikajícím společenstvím křesťanů) a knihu Zjevení  (prorocká kniha o poslední době lidských dějin).   Msgre. Prof. ThDr. Jan Ladislav Sýkora se narodil 16. dubna 1852 v Železnici u Jičína a zemřel 26. srpna 1928 v Jičíně, pohřben je v rodné Železnici. Byl český římskokatolický teolog, kněz, novozákonní biblista, překladatel Nového zákona, vysokoškolský pedagog a rektor Univerzity Karlovy....

Read more

Japonská kultura v kostce

Planeta Nippon – A. Křivánková Když se řekne Japonsko, běžný občan České republiky si představí suši, kimono a podivný žánr kreslených seriálů s názvem anime. Hrdinové zde bojují o přízeň krásných spolužaček, vedou války s příšerami, zpívají v kapelách a v neposlední řadě musí zachránit svět. Seznamte se, Planeta Nippon a japonský vizuál v kostce. Možná se vám zdá, že Japonsko vás nemůže ničím překvapit. Japonci ve vašich očích vypadají jako armáda otroků bez emocí, kteří po večerech popíjí saké a zpívají karaoke. Vše, ale není tak ploché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Autoři Planety Nippon vám odkrývají důvody, příčiny a vznik jednotlivých odnoží japonského zábavního průmyslu. Neustálé vynucování roztomilosti je zde brilantně vysvětleno hnedka v několika kapitolách. Kniha se dělí celkem na jedenáct kapitol, některé se věnují klučičím mangám (japonský komiks), staronovému ataku roztomilosti až po téma člověk versus stroj. Proto nelze říct, že kniha je zaměřena pouze na jedno téma. V knize je mnoho černobílých ilustrací a přesně uprostřed naleznete šestnáct stránek s barevnými obrázky, většina z nich jsou přebaly manga časopisů nebo filmových plakátů. O nápaditou obálku dívky stojící pod vějířem se postarala Yuko Shimizu. Pokouším se knihu porovnat s ostatními, což bohužel nemožné. Planeta Nippon je průvodce japonským zábavním průmyslem a to jí dělá první publikací svého druhu na tuzemském trhu. Okrajově by se kniha dala srovnat s Made in Japan. Možná je to tím, že se na jejím psaní podíleli stejní autoři....

Read more