Select Page

Archiv autora: Pavel Šešulka

Nedokončený život

Nedokončený život – John Fitzgerald Kennedy Nedokončený život je dosud zřejmě nejucelenější životopis jedné z nejznámějších osobností 20. století, kterou byl John Fitzgerald Kennedy. Autorem je oceňovaný historik a profesor Bostonské univerzity, Robert Dallek, kterému se ve svém díle podařilo detailně popsat celý Kennedyho život, od jeho dětství a dospívání ve vyšší společnosti, které utvářelo budoucího nejmocnějšího muže Spojených států, po tragickou smrt na podzim roku 1963 a její dopad. Dílo je napsáno poutavě a seznamuje čtenáře nejen s osobností JFK a jeho rodinou, ale také s dobou, ve které žil, se společenskými poměry v tehdejší americké společnosti, která za jeho života prošla mnoha změnami. Ukazuje, proč tento 35. prezident Spojených států tolik zapůsobil nejenom na svou zemi, ale i na celý svět, ačkoliv sloužil v prezidentském úřadě pouze necelé tři roky. Kniha se mi líbila a doporučil bych ji všem, kteří mají zájem o kvalitní a zajímavý životopis o jedinečném člověku, jeho původu, působení a...

Read more

The Revenant

The Revenant – Michael Punke Tato čtivá kniha inspirovaná skutečnými událostmi barvitě vykresluje dobu a prostředí počátku 19. století ve Spojených státech, kde střet kolonizátorů s původním obyvatelstvem stále nabýval na intenzitě a velká část Severní Ameriky byla neprozkoumaná. Zisk plynoucí z prodeje kožešin byl pro mnohé dostatečným důvodem pro pořádání výprav do území dosud ovládaným Indiány, i přes riziko, které přinášely. Revenant popisuje jednu z takových výprav, především však příběh lovce Hugha Glasse, který se po takřka smrtelném napadení medvědem a následném opuštění jeho kolegy ocitá sám uprostřed divočiny, zmrzačen a okraden, motivován touhou po pomstě těm, kteří ho zanechali jisté smrti. Autor Michael Punke z dochovaných zdrojů převzal jedinečný příběh tohoto muže ponechaného na pospas osudu, a dovedně příběh rozvinul do podoby, která se roku 2015 dočkala také oscarového filmového zpracování. Kniha se mi četla dobře a doporučil bych ji všem, kteří mají rádi dobrodružné příběhy a mají zájem dozvědět se více o této...

Read more

Dlouhá cesta

Dlouhá cesta – Slawomir Ravicz Tato kniha byla poprvé vydána už v roce 1956 a okamžitě vzbudila velký ohlas. I když autor po celou dobu svého života tvrdil, že vše v ní popsané se opravdu událo, postupně se objevilo až příliš mnoho důkazů, které jeho tvrzení vyvracely. Slawomir Rawicz v ní totiž popisuje svůj těžký osud jízdního důstojníka polské armády, která byla roku 1939 sevřena a zdecimována armádou německou a sovětskou, a on sám se ocitá v sovětském zajetí, kvůli nepravdivému obvinění ze špionáže. Po strastiplné cestě do gulagu na Sibiři, kde měl strávit dalších 25 let svého života, se s malou skupinou vězňů rozhodne pro útěk. Jejich obtížný a život ohrožující čin je ale pouze začátkem jejich starostí, jelikož se tak ocitli v nepřátelské zemi, bez pomoci a jenom s trochou jídla a vytušeným směrem, kterým se musí ubírat. Skupinka uprchlých vězňů se pak vydává na cestu přes krutou Sibiř, pustou poušť Gobi a samotné Himaláje až do Indie, která se měla stát jejich útočištěm. Má recenze se týká vydání nakladatelství Jota z roku 2011, které je doplněno i o mapy znázorňující toto putování. Kniha je psána v první osobě, přirozeným, čtivým způsobem, a děj se ubírá rychle, bez zbytečných zastávek, takže je její čtení poutavé a jde skutečně snadno. I když se mi knížka líbila jak svým obsahem, tak způsobem, jakým byla napsána, stejně z ní cítím...

Read more

Přátelé Nadace – Povídky k poctě Isaaca Asimova

Přátelé Nadace – Isaac Asimov Knihou Nadace započal Isaac Asimov svou slavnou sedmidílnou ságu o Nadaci, kterou si spolu se souborem povídek Já, robot, ve kterém popsal tři zákony robotiky, zaslouženě získal místo mezi nejslavnějšími a nejoblíbenějšími autory žánru science fiction. V tomto dnes již klasickém díle autor svým typicky poutavým způsobem popisuje vzdálenou budoucnost, ve které lidstvo obývá vzdálené kouty vesmíru a disponuje tou nejpokročilejší technologií. Po celé galaxii se rozpíná Říše, která ale po dlouhých tisících letech relativního klidu a stagnace spěje ke svému tragickému konci, po kterém má následovat dlouhá doba temna. Matematik Hari Seldon však tento neodvratitelný konec civilizace předpověděl, a tak se rozhodl na zapadlé, neobydlené planetě založit Nadaci, ze které má povstat Druhá říše, postavená na základech vědy a poznání, které Nadace před okolní zkázou zachránila. Ukáže se však, že k tomuto cíli bude vést dlouhá a těžká cesta,  na které bude muset obyvatelstvo této nově osídlené planety čelit mnoha krizím a problémům, které prověří jeho schopnosti a ducha. Není to však nic, s čím by geniální Seldon nepočítal. Ačkoliv se jedná o literaturu science fiction, je v knize patrná inspirace naší realitou, respektive historií (autor záměrně vytvořil analogii pádu Galaktické říše k pádu říše římské). Díky své čtivé povaze a zajímavému ději může tato kniha sloužit jako úvod do sci-fi pro čtenáře tohoto žánru neznalé, ale stejně tak jistě zaujme a potěší i...

Read more