Select Page

Archiv autora: Renata Skýpalová

Deset žen

Deset žen – Marcela Serranová Přebal knihy s nápisem Deset žen má vyobrazeno devět různých kytiček, které spojuje to, že mají svá vlastní jména a růžovo-fialovou barvu (v rozličných odstínech). Kde je však desátá kytička a desáté jméno? Přebal knihy by mohl vzbuzovat dojem, že se bude jednat o pohodové čtení ke kávě. Patrně v sobě bude ukrývat deset příběhů deseti žen… jednoduché, nic zvláštního … ovšem skutečná hloubka příběhů každé z žen se skrývá až uvnitř, na stranách, které jsou v příběhu každé jednotlivé ženy věnovány. Po přečtení knihy nachází čtenář další spojující skutečnost – každá z žen utrpěla v životě nějaké trauma,...

Read more

Longevity book

Longevity book – Cameron Diaz, Sany Bark Kniha od Cameron Diaz a Sany Bark s podtitulem „O umění stárnout a žít naplno“, mne svým názvem zcela nadchla. Po přečtení prvního dílu s názvem Body book od stejných autorek jsem očekávala informace v podobném duchu jako v prvním díle, který jsem přečetla doslova jedním dechem. Ovšem v Longevity book zvolily autorky více odborný styl psaní než ten prostý, složený z životních zkušeností, mouder a popisu procesů a dějů tak, jak jsme je schopni vnímat pouhým okem, bez odborných znalostí, snímků z mikroskopu či znalosti složení našich vnitřních orgánů. Longevity book je plná odborných doporučení předních lékařů či odborníků, zabývá se nemocemi a jejich prevencí, takže se dá říct, že do poloviny knihy jsem měla pocit, že čtu odbornou příručku. Mnohokrát jsem se pohledem na přebal knihy, ze kterého na vás kouká samotná Cameron, ujišťovala, že stále čtu tuto knihu a ne skripta prvního ročníku medicíny. V polovině knihy se však Cameron zdá se vymanila z potřeby sesbírat naprosto všechny odborné články k tématu lidského žití a stárnutí a vrátila se k prostým věcem a radám, jako je meditace a proč ji provozuje, jak se starat o svůj mozek, aby nám sloužil, proč máme být v klidu a ne stále ve stresu. Tedy běžná připomenutí toho, co již víme, ale co je třeba si čas od času připomenout, protože na to tak lehce zapomínáme. Vím, jak těžké je rozhodnout se, co v knize ponechat...

Read more

Pojď sem, ať Ti můžu dát pusu!

Pojď sem, ať Ti můžu dát pusu! – Griet Op de Beecková Zajímavé pojetí popisu života jedné ženy od jejího dětství po zralou dospělost. Jak to vše zachytit do jediné knihy? Které momenty vybrat a proč právě tyto a ne jiné? Co nejvíce vystihne život hlavní hrdinky Mony, která toho v životě jistě zažila více, než se vešlo na stránky románu, který autorka čtenářům přichystala. Tyto a mnohé další otázky se jedna za druhou utvářely v mé hlavě, když jsem tuto knihu dostala k přečtení. Knihy je rozdělena do tří částí a každá má své kapitoly. Každá ze tří částí má svou kapitolu číslo jedna a pak svou kapitolu, která uzavírá danou etapu života Mony – Mona jako dítě, Mona jako dospělá dívka, Mona jako zralá žena. Kapitoly krátké se střídají s delšími, každá kapitola jako by zdánlivě vůbec nenavazovala na tu předchozí, ale přesto ji vhodně doplňuje. Čtení je poutavé, nechce se Vám od něj odejít. Autorka místy, zdá se, až zbytečně dlouze popisuje to, co hlavní hrdinka vidí kolem sebe, zdá se, že je to bezpředmětné, ale záhy pochopíte, že to mělo svůj význam. Kniha není návodem na to, jak žít, není obrazem dokonalého života … je zpovědí hlavní hrdinky, která prožívá svůj život, který je pevně spjatý s životy členů její rodiny. V knize nalézáme úvahy hlavní hrdinky a její vzpomínky. Kniha je o tom, jak lidé ubližují jiným lidem, neboť jim...

Read more

Deníček moderního fotra 2

Deníček moderního fotra 2  – Dominik Landsman Deníček moderního fotra 2 – nevšední audiokniha, která veškerou svou zoufalost ukazuje již obrázkem na svém přebalu, mi posloužila jako kulisa k uklízení. Tato činnost, zcela nezbytná pro život, nepatří mezi mé oblíbené, stejně jako pro Dominika Landsmana (autora knižní předlohy) není snovou náplní dne hlídat Čeňka. Možná proto jsem při poslechu této audioknihy cítila jakési souznění s utrpením onoho muže, který se věnoval činnostem, které z jeho pohledu byly naprostou katastrofou. Filip Švarc podává celý příběh tak výstižně, že jsem místy propadla dojmu, že mi autor sám vypráví své vzpomínky na to, jak trávil čas...

Read more

Výš než v sedmém nebi

Výš než v sedmém nebi – Griet Op de Beeck Zvláštní název, který by mohl dávat naději, že příběh, který tato kniha ukrývá, by měl být radostný, povznášející, šťastný. Po přečtení knihy jsem tyto prvotní myšlenky nahradila jinými, smutnějšími, které ale více odráží reálný svět, utrpení a příkoří, která se ve větší či menší míře dějí každému z nás. Někdo je citlivější, a tak reaguje silněji na stejný podnět, na který by jiný jedinec reagoval možná méně silně … To, co jednoho zraňuje, může jiného zcela pohltit a naplňovat… Eva je, dá se říci, ústřední postavou knihy, i když každé z osob...

Read more