Select Page

Archiv autora: Renata Skýpalová

Paní Hemingwayová (audiokniha)

Paní Hemingwayová – Naomi Woodová (audiokniha) Paní Hemingwayová – tato audiokniha se mi dostává do rukou v době, kdy mne schvátila nemoc a já musím ležet v posteli. Když si odmyslím možnosti jako dívání se na filmy nebo čtení knihy (u obojího mne brzo začnou bolet oči, anebo se cítím tak unavená, že mi přijdou víčka neuvěřitelně těžká, takže je neudržím ani otevřená), tak je tu ještě možnost poslechu. A ten já oceňuji, ležím si pohodlně v posteli, oči zavřené a poslouchám… příběhy, které se odehrály před více než půl stoletím. Přebal audioknihy zcela vystihuje to, co zachycuje. Jeden muž a ve stejném okamžiku, mnohdy i na stejném místě, dvě ženy, které o tohoto muže mají zájem. Tím mužem není nikdo jiný než Ernest Hemingway, příslušník „ztracené generace“, která bojovala ve válce, a na kterou následky těchto hrůz dopadaly po celý život. Ernest vzpomínky, smutek i deprese utápěl v alkoholu (když nebyl, spokojil se i s ústní vodou), v psaní a ve společnosti krásných dam. Obvykle se netrápil tím, jestli tou krásnou dámou je jeho právoplatná žena, nebo milenka. Pravidlem však bylo, že milenka se postupem času stávala manželkou (tedy legálně) a bývalá manželka kamarádkou současné manželky. Komplikované? Tak to vítejte ve světě „paní Hemingwayové“. Posluchač má možnost vyslechnout příběhy 4 žen, které postupně vzpomínají na to, jak se s Ernestem seznámily, jak spolu žili a jak jejich místo postupně zabírala jiná žena.  Scénář byl...

Read more

Mládí imrvére v hajzlu

Mládí imrvére v hajzlu – C. D. Payne C. D. Payne a jeho hořký humor. Myslím, že tento styl buď prostě a jednoduše milujete, nebo ho z duše nenávidíte. Já se řadím do první skupiny a lituji, že jsem jeho knihy nečetla dříve, tedy v době, kdy mi bylo právě tolik jako hlavnímu hrdinovi Nicku Twispovi – problematických „náct“. Dále lituji, že jsem si nejprve nepřečetla první díl, ale začala jsem jeho poslední knihou z řady „mládí v hajzlu“ (přesně řečeno osmým dílem). Naštěstí (pro nás neznalé předchozích dílů) autor v každém (možná nekonečném) pokračování úspěšné série příhod ze života Nicka Twispa (původně Davidsona)trpělivě popisuje každou postavu znovu. Jak se v této knize ukázalo, Nick vyrůstal s „falešným“ otcem, který ho nutil pracovat a nyní potkal svého biologického otce. Na Nickovi dosavadní poměry je jeho skutečný otec až nechutně bohatý žonglér, který se rozhodl své mládí (které bylo nejspíš taktéž „v hajzlu“) přenést na filmové plátno. A kdo jiný by byl nejlepším představitelem Nicka Twispa st. než Nick Twisp junior Styl autora mi vyhovoval, myslím, že pro teenagery je odpovídající. Expresivní výrazy jsou autorovi blízké, nicméně tím knihu zcela nezahltil. Ironie však ze stránek jeho knihy přímo „odkapává“. Úvod knihy byl pro mne spíše vlahý, na C. D. Payna dosti pozvolný a místy hodně popisný, ale když se trpělivému čtenáři podaří přes tato místa dostat, zbytek knihy již rozhodně...

Read more

Učitelka – Jan Hřebejk

Věnovat volný čas filmu, který reflektuje profesi recenzenta, je vpravdě odvážný počin. Když k tomu ještě uvážíme, že děj se odehrává v době pro současného diváka značně minulé, je zajímavé poodhalit, jak profese pedagoga mohla vypadat, když jste ji pojali poněkud „netradičně“. Hlavní hrdinka filmu je na první pohled sympatická paní, která se věnuje svým žákům. V závěru filmu si však divák odnáší zcela jiný dojem. Celý příběh je inspirován skutečnými událostmi, které jsou opravdu závažné. Mamon, snaha obohatit se, vydírání vyúsťující až v téměř zničení mladých životů jejich žáků… Režie Jana Hřebejka je jako vždy excelentní. Známe ji...

Read more

Jim Dandy: Fat man in a Famine

Book: Jim Dandy: Fat man in a Famine Author: William Saroyan „A slim book with a gaudy cover – relaxing read to put in my purse? Why not.“ These were my first thoughts, when I got my hands on the theatrical play. The book’s subtitle implied that it may be a jokey piece with a fair bit of humor. However, reality was somewhat different. The prologue itself, which explains where the drama (not a comedy) takes place, gave me some difficulties. Many characters, each quite special. When I finally made my way through this beginning passage, a somewhat absurd drama began to unravel in my head. The question is, whether seeing actual actors perform this drama is better than the drama taking place only in my imagination. This question remains unanswered for now. Wisdom and total gibberish often switch places in between the dialogues so often, that by the middle of the drama the reader can be somewhat confused as to what is an actual deep thought and what is a total absurdity. In some places, the thin border between those two poles gets erased completely. The drama is about a search for a purpose of existence of mankind. It is truly a philosophical question, that has a very untraditional unraveling – „This world is a house and we are its tenants.“ The world can be interpreted as a...

Read more

Jim Dandy hladovějící tlouštík

Název Knihy: Jim Dandy hladovějící tlouštík Autor William Saroyan Autor recenze Renata Skýpalová „Útlá kniha v křiklavém obalu – oddychové čtení do kabelky? Proč ne.“ Toto byly moje první myšlenky, když se mi divadelní hra dostala do rukou. Podtitul knihy „život tlouštíka“ naznačoval, že by se snad mohlo jednat i o žertovné dílko s jistou dávkou humoru. Realita však byla poněkud jiná. Už úvodní část vysvětlující prostředí, ve kterém se drama (nikoliv komedie) odehrává, mi dalo trochu zabrat. Hodně postav, každá poměrně svérázná. Když jsem se prokousala tímto začátkem, počalo se na pomyslném imaginárním jevišti v mé hlavě odehrávat poněkud absurdní drama. Otázkou je, zda by vidět skutečné herce hrající toto drama bylo lepší než to drama, které se při čtení odehrávalo pouze v mých představách. Tato otázka pro mne zatím zůstala nezodpovězena. Mezi dialogy se střídají moudra s naprostými nesmysly tak samozřejmě, že v polovině dramatu již může být čtenář mírně zmatený, co je vlastně hluboká myšlenka a co je naprostá absurdita. Místy se tenká hranice mezi těmito dvěma protipóly stírá. Drama pojednává o hledání smyslu existence člověka, lidstva jako takového. Je to vskutku filozofická otázka, která má velmi netradiční rozřešení – „tento svět je dům a my jsme jeho nájemníci“. Svět lze chápat jako jakési divadlo, kde lidé hrají své role v režii někoho jiného. Doporučuji nečíst při špatné náladě, neboť hrozí, že po přečtení se Vám...

Read more