Select Page

Archiv autora: Renata Skýpalová

Jim Dandy hladovějící tlouštík

Název Knihy: Jim Dandy hladovějící tlouštík Autor William Saroyan Autor recenze Renata Skýpalová „Útlá kniha v křiklavém obalu – oddychové čtení do kabelky? Proč ne.“ Toto byly moje první myšlenky, když se mi divadelní hra dostala do rukou. Podtitul knihy „život tlouštíka“ naznačoval, že by se snad mohlo jednat i o žertovné dílko s jistou dávkou humoru. Realita však byla poněkud jiná. Už úvodní část vysvětlující prostředí, ve kterém se drama (nikoliv komedie) odehrává, mi dalo trochu zabrat. Hodně postav, každá poměrně svérázná. Když jsem se prokousala tímto začátkem, počalo se na pomyslném imaginárním jevišti v mé hlavě odehrávat poněkud absurdní drama. Otázkou je, zda by vidět skutečné herce hrající toto drama bylo lepší než to drama, které se při čtení odehrávalo pouze v mých představách. Tato otázka pro mne zatím zůstala nezodpovězena. Mezi dialogy se střídají moudra s naprostými nesmysly tak samozřejmě, že v polovině dramatu již může být čtenář mírně zmatený, co je vlastně hluboká myšlenka a co je naprostá absurdita. Místy se tenká hranice mezi těmito dvěma protipóly stírá. Drama pojednává o hledání smyslu existence člověka, lidstva jako takového. Je to vskutku filozofická otázka, která má velmi netradiční rozřešení – „tento svět je dům a my jsme jeho nájemníci“. Svět lze chápat jako jakési divadlo, kde lidé hrají své role v režii někoho jiného. Doporučuji nečíst při špatné náladě, neboť hrozí, že po přečtení se Vám...

Read more

Bad Students, Rebels and Other Geniuses – Infamous Youths of the Famous People

Book: Bad Students, Rebels and Other Geniuses – Infamous Youths of the Famous People Author – Luboš Y. Koláček Publisher – Jan Melvil Publishing Instead of a Content, this book has a List of Students and among them names of famous people – Leonardo da Vinci, Napoleon Bonaparte, Václav Havel, Božena Němcová, Albert Einstein… and perhaps even some less well-known ones, like Toyen or Jan Eskymo Welzl. When I first opened the book, slightly yellowish paper offered me a breath of nostalgia that reminded me of the books that I found as a kid on the shelves belonging to my grandparents. As I browsed through its pages, the feelings of oldness only grew stronger – black and white photographies with long descriptions written underneath them, thick borders, large lettering, important passages highlighted in red. That was my first impression. However, the second one –upon really reading into it- was utterly disarming. Brilliantly sorted information about the geniuses of mankind, focused on the truly important facts and trivia. For example, did you know, that Leonardo da Vinci was born an illegitimate child in a poor family, that he attended school only briefly because he was absolutely unfocused? As a dedicated self-learner, who learns from hills, fields and meadows, he however remains a genius throughout the centuries. And while I was reading, I discovered more curious infomation: Toyen, a painter prodigy,...

Read more

Špatní žáci, rebelové a jiní géniové – neslavná mládí slavných

Kniha: Špatní žáci, rebelové a jiní géniové – neslavná mládí slavných autor – Luboš Y. Koláček Nakladatelství Jan Melvil Publishing Autor recenze: Renata Skýpalová Místo obsahu je v knize seznam žáků, nalezneme v něm zvučná jména jako Leonardo da Vinci, Napoleon Bonaparte, Václav Havel, Božena Němcová, Albert Einstein… i ty méně zvučná, přesto však významná jako je Toyen či Jan Eskymo Welzl. Když jsem knihu poprvé otevřela, objevil se lehce nažloutlý papír a vzpomínky z mých dětských let na knihy z knihovny mých prarodičů. Při listování knihou nádech starých časů sílil stále více a více – černobílé fotografie s dlouhými popisky, silné okraje, velké písmo, červeně zvýrazněné pasáže důležitého textu. To byl první dojem. Ovšem ten druhý – při začtení se – byl naprosto odzbrojující. Skvěle řazené informace o jednotlivých géniích lidských dějin, čtivě podané, zaměřené na opravdové zajímavosti. Věděli jste například, že Leonardo da Vinci se narodil jako nelegitimní dítě v chudé rodině a do školy chodil jen krátce, protože by naprosto nesoustředěný? Jako samouk, který se učí z kopců, polí a luk však navždy zůstává géniem napříč stoletími. A při čtení se objevují další pozoruhodné informace: Toyen, geniální malířka, vlastním jménem Marie Čermínová, se většinu svého života oblékala jako muž a patrně se tak i cítila. Walt Disney, mistr pohádek, si v dětství nesměl hrát – kdo by to byl řekl? Karel Gott zase rád chodil na...

Read more

Total Detox Plan—Cleanse and Revitalise Your System and See the Difference in 7 days

Book: Total Detox Plan—Cleanse and Revitalise Your System and See the Difference in 7 days Author: Charmaine Yabsley Publisher: Ikar A varied book full of colourful photos and most importantly useful tips. Who wouldn´t want to regain their energy in the spring, cleanse their winter-weary bodies and get ready to put on a new summer look? But the amount of these so-called effective books and guidelines included in them is too high. Let’s take a closer look at what the author really wrote. Is it a plan for a total cleanse? From the very onset of the book, the author (a journalist, which might mean that she knows how to write well and that she may bring new knowledge to the field) makes sure to show that her methods are grounded in reality. As she states herself, she understood that there is no universal method that would work for everyone, everytime – that was quite a pleasant revelation, as it helped me relax just a little bit. I would hate to read about such methods, for those people would not be people, but robots. The length of practice, as in the time that the author has spent researching the topic is also pleasant – 30 years, which means she can give us her own experience or the experience of her clients. And that often means more than the methods...

Read more

Detoxikace – Organismus pročištěný už za 7 dní

Kniha: Detoxikace – Organismus pročištěný už za 7 dní autor: Charmaine Yabsleyová Nakladatelství: Ikar Autorka recenze: Renata Skýpalová Pestrá kniha plná barevných fotografií a hlavně užitečných rad. Kdo by na jaře nechtěl načerpat novou energii, pročistit zimou unavené tělo a připravit se „do plavek“? Jenže takových rádoby účinných knih a rad v nich již bylo mnoho. Pojďme se podívat blíže, co že to vlastně autorka sepsala? Plán dokonalé očisty? Již v úvodu knihy má autorka (novinářka, což by mohlo slibovat, že bude umět psát a pokud bude i trochu šikovná, mohla by přinést nové poznatky v této oblasti) poměrně reálné postřehy. Jak sama uvádí, pochopila, že neexistuje metoda, která by vyhovovala vždy a každému. Což je příjemné zjištění, které mne trochu uklidnilo. Nerada bych četla zaručenou metodu, která funguje na každého a za všech okolností, protože to bychom pak nebyli lidé, ale roboti. Délka praxe, tedy doba, po kterou se autorka věnuje tématu detoxikace, je taktéž příjemná, více než 30 let – to by již mohlo znamenat, že o této oblasti ví více než jen to, co si někde načetla. Mohla by předávat své vlastní zkušenosti a zkušenosti svých klientů – a to je mnohdy víc než poučky či výzkumy předních lékařů. Po slibném úvodu se dostávám k očistnému systému těla. Přehledná tabulka, která sděluje důležité informace o orgánech, které tělo využívá k očistě, a že jich není málo:...

Read more