Select Page

Archiv autora: Zděněk Šmora

Král Lear

Král Lear – Stanislav Moša Herecké obsazení v alternaci: Boleslav Polívka, Pavla Vitázková, Ivana Vaňková, Ivana Odehnalová, Petr Štěpán, Zdeněk Junák, Lukáš Janota, Jakub Zedníček, Michal Isteník, Viktor Skála a další.   Strhující příběh slavného anglického dramatika Williama Shakespeara, mnohdy považován za jedno z vrcholných děl jeho tragické tvorby, v adaptaci režiséra a ředitele Městského divadla Brno Stanislava Moši bylo bezesporu unikátním dílem. V hlavní roli krále Leara, nebo také „krále v riflích“, se ukázal nezapomenutelný Boleslav Polívka. Strastiplná cesta krále v tomto hereckém ztvárnění byla naprosto dokonalá a bylo úžasné sledovat cestu ze samotného vrcholu plného arogance, povýšenosti,...

Read more

Právo žít – Frankenstein

Frankenstein – Shelley Mary Wollstonecraft Od dychtivosti a touhy odhalit tajemství přírodních věd, kamene mudrců nebo elixíru života až po hrůzu nahánějící stvoření bytosti živé a myslící, to je příběh profesora Viktora Frankensteina a jeho strastiplného života. Co vede člověka k tomu stvořit něco, co podle mnohých může darovat jen Bůh a jaké hrůzné experimenty skrývají půdy Ingolstadtu 18. století? Pronikněte do série nešťastných událostí, které postihly Frankensteina, jeho rodinu a monstrum, jež stvořil, a sami posuďte morální pohnutky a právo na život. Experiment začíná. Úvod této knihy nás zavede téměř k samotnému konci, kde profesor Frankenstein líčí své životní omyly a útrapy náhodnému zachránci. Tento zachránce, mladý nadšený dobrodruh, vyslechne a sepíše život Frankensteina a jeho osudné činy. Dílo není příliš rozsáhlé a je bez ilustrací. Přesto pestrý popis, hlavně malebné krajiny, který nám autorka předkládá, dává průchod vlastní fantazii. Bezesporu je zapotřebí se zprostit mnoha zkreslených představ z adaptací tohoto hororového románu a vytvořit si vlastní obraz. Již zmíněný hororový román je také nutné brát s jistou nadsázkou, bavíme se zde o díle autorky žijící v romantismu a něco, co v době vzniku bylo dílem neobyčejně poutavým, nám místy může připadat fádní a nudné. Kniha je velmi založená na pocitech a náladách postav a přikládá jim velkou váhu i prostor. Osobně jsem pociťoval smíšené pocity, když jsem zjistil, že čtu již třetí dopis jistého pana Waltona své...

Read more