Select Page

Archiv autora: Lukáš Smutný

Farma zvířat

Farma zvířat – George Orwell Budu se Vám zde snažit představit vynikající antiutopický román George Orwella Farma zvířat. Hlavním tématem tohoto románu, který vznikl v roce 1944, je touha po moci. Všechna činnost postav je zaměřena jen na jejich prospěch a na cíl mít se dobře i za cenu, že někdo druhý trpí. Autor tímto kritizuje a upozorňuje na v té době rozpínající se komunismus…. Děj se odehrává na zcela obyčejné farmě zvířat, kde však zvířata trpí hladem, protože majitel farmy, pan Jones, propíjel všechny peníze v hospodě, kde taky trávil většinu času. Zvířata už tohle nechtějí dále snášet, a tak vypukne revoluce, kde se zvířata ujímají moci a přejmenují zvířecí farmu na Farmu zvířat. Je ustaveno tzv. sedm přikázání, která se musí dodržovat. Když jsou teď zvířata svobodná, pracují mnohem radostněji, v čele farmy stojí dvě prasata Kuliš a Napoleon. Napoleon začíná na farmě přebírat veškerou moc a stává se diktátorem… Kompozice díla je chronologická, vše je rozděleno do kapitol, bez ilustrací. Formou bajky se autor snažil zachytit manipulaci, neomezené získaní moci a hlavně chtěl varovat před totalitními režimy, které omezují lidskou svobodu. V románu je popsán komunismus, který ale nemůže fungovat, protože někdo (prasata) se chce mít dobře na úkor druhého. Román je psaný v er-formě a vyskytuje se tu mnoho metafor a slov s komunistickým zabarvením. Jazyk je spisovný a jsou zde hojně použity i odborné termíny. Styl je výpravně-popisný a celé dílo...

Read more