Select Page

Archiv autora: Marcela Techetová

Snídaně u Tiffanyho

Snídaně u Tiffanyho  – Truman Capote Většina lidí o Snídani u Tiffanyho už jistě slyšela. A stejně tak si tento název většina lidí spojí  s filmovou ikonou Audrey Hepburn. Kdo však viděl pouze filmové zpracování a nečetl knižní předlohu, nemůže opravdu znát její hlavní hrdinku, Holly Golightlyovou. Autor se v tomto románu vrací do míst v New Yorku, kde žil a kam sám chodíval, ať už jde o ponurý bar s tichým barmanem, knihovnu nebo strip-bar. Každopádně atmosféra New Yorku padesátých let dýchá jistým kouzlem amerického snu, které vás pohltí. Dílo sice nepřekypuje obsahem, zato vás dostane svou stručností a jednoduchostí a dějovým spádem. Rychlá a výstižná charakteristika postav či skrytá psychologie hrdinů, to vše je typické pro autora Trumana Capoteho, a tudíž i určitou zárukou kvality. Pokud se zajímáte o moderní americkou literaturu, nebo si jen chcete přečíst příběh o dívce Holly Golightlyové, která měla tvrdé dětství a byla tak trochu volnomyšlenkářka, takže neměla zábrany využívat starší bohaté muže pro své vyhlídky k úspěchu, o dívce, která žila sama v malém bytě se svým kocourem beze jména a které byl útěchou ve všem zlém obchodní dům Tiffany, tak je právě tato novela pro vás ta pravá....

Read more

Spalovač mrtvol

Spalovač mrtvol – Ladislav Fuks Stejně jako u dalších děl českého prozaika Ladislava Fukse je tématem tohoto pochmurně nazvaného příběhu téma pronásledování židovského obyvatelstva za druhé světové války. Ačkoli Fuks sám nebyl židovského původu, dokázal se obdivuhodně vcítit do pocitů příslušníků židovské minority, jež nacistický režim nejvíce pronásledoval (Pan Theodor Mundstock, Mí černovlasí bratři). Ve Spalovači mrtvol se však autor naopak zaměřuje na proměnu obyčejného člověka a jeho chování v souvislosti s mimořádnými situacemi, které s sebou přinesl nový okupační režim.  Příběh popisuje krátký úsek ze života Karla Kopfrkingela, zaměstnance pražského krematoria. Začíná v jarních měsících roku 1938 a  vypráví o změnách, které do jeho poklidné existence přinesly mnichovské události, vpád německých vojsk a následné počátky germanizace české společnosti. Autor se zde zamýšlí nad důvody, které mohly vést jeho spoluobčany ke kolaboraci s okupanty. Kniha je členěna do patnácti kapitol bez názvů. Neobsahuje ilustrace, pouze některé popisy osob jsou psány kurzívou se záměrem upozornit na ně. Text je přehledně rozdělen do odstavců. Na obálce jsou fotografie ze stejnojmenného filmu, který byl podle knihy natočen. Autor vypráví příběh er-formou. Uvádí čtenáře přímo do konkrétní situace, vnějšímu popisu se příliš nevěnuje, ale charakterizuje jednotlivé postavy prostřednictvím jejich řeči a chování. Hlavní hrdina zaujme především zvláštním jazykem, který používá. Je to jazyk spisovný až knižní, který v běžných denních situacích působí nepřirozeně. Zpočátku se nám hrdina jeví jako lidumil a starostlivý otec, jehož...

Read more