Select Page

Archiv autora: Tomáš Titz

Havran

Havran a jiné básně – Edgar Allan Poe Kniha básní, v níž dominuje báseň Havran v anglickém originále a ve čtyřech různých českých překladech, které jsou jeden lepší než druhý. Nešťastný muž, který se trápí smrtí své milované, nemůže spát, takže o půlnoci sedí v křesle a snaží se rozptýlit četbou. Zaslechne šramot, který se po chvíli opakuje. Následně vletí do místnosti veliký havran a posadí se na sochu bohyně Pallas Athény (starořecká panenská bohyně moudrosti). Muž se snaží zjistit, co je havran zač, a tak se ho vyptává. Ale havran stále opakuje jen dvě slova: „nikdy víc“. Muž nejdříve...

Read more

Malý princ

Malý princ – Antonie de Saint-Exupéry Malý princ je pohádka určená více pro dospělé než pro děti. Staví do protikladu dětský a dospělý svět. Ukazuje, kde leží skutečná moudrost a štěstí, které mnohdy my dospělí nevidíme pro přílišnou zahleděnost do malicherných pošetilostí, jimž připisujeme přehnaně velký význam. Příběh knihy vypravuje o pilotovi, který havaroval se svým letadlem v poušti. Tam se setkal s neznámým dítětem – Malým princem. Vedou spolu rozhovory a Malý princ vypravuje o své rodné planetce a cestě vesmírem, kde se setkal s různými postavami, které měly rozmanité vlastnosti i činnosti (jednu divnější než druhou), až se nakonec dostal na Zemi. Touží se však vrátit domů k milované růži, která roste na jeho domovské planetě. Kniha je rozdělena do 27 krátkých kapitol a je vyzdobena řadou převážně barevných ilustrací, které nakreslil sám Exupéry. Literárně se běžně označuje jako filozofická pohádka.  Část, kde Malý princ navštěvuje různé planetky, je psána retrospektivně (vzpomíná na minulost) a ich-formou. Další části jsou pak psané er-formou. Často se zde vyskytuje přímá řeč, ale i řeč nepřímá, polopřímá a vnitřní monology. Kniha je bohatá na řadu literárních jevů – metafora, přirovnání, hyperbola, personifikace, epiteton, oxymóron, zvukomalba… Autor knihy – Francouz Antoine Marie Roger de Saint-Exupéry (*1900, +1944) – pocházel ze šlechtické rodiny, byl voják z povolání, pilot a válečný reportér. Malého prince napsal v roce 1943, tedy rok před svou smrtí, takže světové slávy tohoto románu se nedožil....

Read more