Select Page

Archiv autora: Šárka Vařeková

Lakomec

Lakomec – Moliére Moliére, vlastním jménem Jean Baptiste Poquelin (1622-1673), patří bez nejmenších pochyb k nejdůležitějším dramatikům historie, jeho díla i dnes představují klenoty světové literatury. Největší proslulosti se těší recenzované drama Lakomec. Z jiných vynikajících děl je možné uvést komedie Tartuffe, Misantrop aneb Zamilovaný mrzout nebo Zdravý nemocný. Drama Lakomec (1668) lze charakterizovat jako prozaickou komedii, která sestává z pěti dějství. Moliére zde, podobně jako ve svých jiných dramatech, vystavil na odiv chyby francouzské vyšší společnosti. Moliére v Lakomci podrobil kritice především lakotu. Hlavní hrdina knihy, kterým je šedesátiletý Harpagon, je přímo symbolem lakoty. Jedná se o člověka, který je schopen kvůli bohatství obětovat vše, svoje děti i lásku. Bohatství je pro něj smyslem všeho. Postavu Harpagona je nutné reflektovat jednoznačně jako tragikomickou. Hlavní myšlenku díla představuje poukaz na obecně známou skutečnost, že peníze umí ničit charakter i mezilidské vztahy. Podobně jako v jiných soudobých komických hrách se v díle vyskytuje řada humorných zápletek a nedorozumění, které čtenáře spolehlivě pobaví. Mimo Harpagona patří mezi hlavní postavy díla jeho děti, Eliška a Kleantes. Kleantes se zamiluje do chudé dívky Mariany, což se nelíbí jeho otci, který mu za ženu vybral bohatou vdovu a Marianu si chce vzít sám. Rovněž Elišce našel za ženicha bohatého starého muže, i když ona miluje mladíka Valéra. Do příběhu výrazným způsobem vstoupí sluha Čipera, jenž ve snaze pomoci nešťastným mladým lidem ukradne svému pánovi peníze. Výměnou za jejich navrácení...

Read more

Farma zvířat

Farma zvířat – George Orwell Jsou lidé, kteří žijí v neustálých iluzích, jiní si pro změnu o fungování světa žádné iluze nedělají. Právě k těm druhým rozhodně patřil George Orwell, který se narodil na začátku dvacátého století v rodině britského koloniálního úředníka. Jeho zážitky z mládí, kdy nějaký čas pobýval v Indii, v něm pravděpodobně probudily odpor k imperialismu a Orwell se načas přiklonil k levicové politice. Španělská občanská válka, které se osobně zúčastnil, pro něho však znamenala velmi kruté vystřízlivění. Další pak představoval růst moci Stalina v Rusku, který Orwell sledoval s neskrývanými obavami. Ty vtělil právě do své legendární alegorie Farma zvířat a také do díla 1984, kde mistrovsky vylíčil principy fungování totalitní společnosti tohoto typu. Splnění většiny svých proroctví se ovšem nedožil, protože roku 1950 zemřel na tuberkulózu. Podobnost Farmy zvířat s románem 1984 takřka bije do očí. Z mého pohledu je ale přece jen poutavější prvně jmenovaný titul. Ve Farmě zvířat Orwell bravurním způsobem zachytil, jak totalitní režim manipuluje s lidmi. Toto literární dílo má sice podobu bajky, ve skutečnosti jde ale o vylíčení revoluce, jež je tu zachycena od idealistických počátků až k závěrečné smutné realitě. Děj se odehrává na farmě, ze které zvířata vyženou pryč svého hospodáře a chtějí si tu hospodařit sama a lépe. V průběhu doby však myšlenka rovnosti všech zvířat upadá a v čele se ocitají prasata, která různými způsoby upevňují...

Read more

Alchymista

Alchymista – Paulo Coelho Kniha Alchymista Paula Coelha bývá označována jako největší brazilský bestseller všech dob. V čem tkví výjimečnost této knihy, jež je opakovaně vydávána nakladatelstvími po celém světě a těší se neutuchajícímu zájmu čtenářů? Jedná se o geniální literární dílo, nebo naopak o pouhý kýč, který vychází vstříc prosté poptávce soudobých čtenářů? Na následujících řádcích budu hledat alespoň některé důvody, které z mého pohledu přispívají k astronomické oblíbenosti knihy. Tato kniha si za třicet let od svého napsání získala miliony příznivců po celém světě. Podle mě se jedná především o fakt, že Alchymista si najde cestu k početnému publiku tím způsobem, že řeší otázku, která se v moderní době týká vlastně každého jedince. Jedná se tu o hledání místa v životě a naplnění jeho smyslu. Hlavní hrdina knihy, pastýř Santiago ze španělské Andalusie, postupem doby zjišťuje, že jeho životním snem je něco jiného, než se dlouhou dobu domníval. Po tomto poznání udělá vše, aby tento sen proměnil ve skutečnost. Hlavní myšlenka knihy spočívá v tom, že uskutečňování svých snů je člověk doslova povinen přinášet oběti, což je idea, na kterou podle mého názoru moderní člověk slyší. Není to právě obava, že se nám nepodaří náš životní sen uskutečnit, která mnoho lidí budí ze snů? Předností knihy je i skutečnost, že je dobře přístupná širokému okruhu čtenářů, a to díky svému jednoduchému a přímočarému stylu vyprávění. Podle mého názoru tato...

Read more