Select Page

Archiv autora: Šárka Vařeková

Farma zvířat

Farma zvířat – George Orwell Jsou lidé, kteří žijí v neustálých iluzích, jiní si pro změnu o fungování světa žádné iluze nedělají. Právě k těm druhým rozhodně patřil George Orwell, který se narodil na začátku dvacátého století v rodině britského koloniálního úředníka. Jeho zážitky z mládí, kdy nějaký čas pobýval v Indii, v něm pravděpodobně probudily odpor k imperialismu a Orwell se načas přiklonil k levicové politice. Španělská občanská válka, které se osobně zúčastnil, pro něho však znamenala velmi kruté vystřízlivění. Další pak představoval růst moci Stalina v Rusku, který Orwell sledoval s neskrývanými obavami. Ty vtělil právě do své legendární alegorie Farma zvířat a také do díla 1984, kde mistrovsky vylíčil principy fungování totalitní společnosti tohoto typu. Splnění většiny svých proroctví se ovšem nedožil, protože roku 1950 zemřel na tuberkulózu. Podobnost Farmy zvířat s románem 1984 takřka bije do očí. Z mého pohledu je ale přece jen poutavější prvně jmenovaný titul. Ve Farmě zvířat Orwell bravurním způsobem zachytil, jak totalitní režim manipuluje s lidmi. Toto literární dílo má sice podobu bajky, ve skutečnosti jde ale o vylíčení revoluce, jež je tu zachycena od idealistických počátků až k závěrečné smutné realitě. Děj se odehrává na farmě, ze které zvířata vyženou pryč svého hospodáře a chtějí si tu hospodařit sama a lépe. V průběhu doby však myšlenka rovnosti všech zvířat upadá a v čele se ocitají prasata, která různými způsoby upevňují...

Read more

Alchymista

Alchymista – Paulo Coelho Kniha Alchymista Paula Coelha bývá označována jako největší brazilský bestseller všech dob. V čem tkví výjimečnost této knihy, jež je opakovaně vydávána nakladatelstvími po celém světě a těší se neutuchajícímu zájmu čtenářů? Jedná se o geniální literární dílo, nebo naopak o pouhý kýč, který vychází vstříc prosté poptávce soudobých čtenářů? Na následujících řádcích budu hledat alespoň některé důvody, které z mého pohledu přispívají k astronomické oblíbenosti knihy. Tato kniha si za třicet let od svého napsání získala miliony příznivců po celém světě. Podle mě se jedná především o fakt, že Alchymista si najde cestu k početnému publiku tím způsobem, že řeší otázku, která se v moderní době týká vlastně každého jedince. Jedná se tu o hledání místa v životě a naplnění jeho smyslu. Hlavní hrdina knihy, pastýř Santiago ze španělské Andalusie, postupem doby zjišťuje, že jeho životním snem je něco jiného, než se dlouhou dobu domníval. Po tomto poznání udělá vše, aby tento sen proměnil ve skutečnost. Hlavní myšlenka knihy spočívá v tom, že uskutečňování svých snů je člověk doslova povinen přinášet oběti, což je idea, na kterou podle mého názoru moderní člověk slyší. Není to právě obava, že se nám nepodaří náš životní sen uskutečnit, která mnoho lidí budí ze snů? Předností knihy je i skutečnost, že je dobře přístupná širokému okruhu čtenářů, a to díky svému jednoduchému a přímočarému stylu vyprávění. Podle mého názoru tato...

Read more