Select Page

Král Lear

Král Lear

Král Lear – Stanislav Moša

Herecké obsazení v alternaci: Boleslav Polívka, Pavla Vitázková, Ivana Vaňková, Ivana Odehnalová, Petr Štěpán, Zdeněk Junák, Lukáš Janota, Jakub Zedníček, Michal Isteník, Viktor Skála a další.

 

Strhující příběh slavného anglického dramatika Williama Shakespeara, mnohdy považován za jedno z vrcholných děl jeho tragické tvorby, v adaptaci režiséra a ředitele Městského divadla Brno Stanislava Moši bylo bezesporu unikátním dílem. V hlavní roli krále Leara, nebo také „krále v riflích“, se ukázal nezapomenutelný Boleslav Polívka. Strastiplná cesta krále v tomto hereckém ztvárnění byla naprosto dokonalá a bylo úžasné sledovat cestu ze samotného vrcholu plného arogance, povýšenosti, přepychu a naivity až po úplné dno a následné povznesení se nad malichernostmi svého života v roli krále a otce. Touto pomyslnou cestou poznání je bývalý vladař veden svými třemi dcerami, jejichž herecký výkon ještě více dokresluje trpké poznání pravdy. V roli nejmilovanější dcery, a pro svou upřímnost zapuzené Cordelie, bylo možné shlédnout Ivanu Odehnalovou. Po jejím boku pak zlé sestry Goneril (Pavla Vitázková) a Regan (Ivana Vaňková), které svými nekonečnými lichotkami ošálily svého královského otce. Tří a půl hodinová pouť je provázena mnoha morálními poučkami, které jsou posměšně mířené na Leara, stejně tak jako na dnešní dění ve světě. Pro tuto roli jak stvořená úloha šaška (Michal Isteník), který pro svoji prostotu a upřímnost, nehledě na následky a své postavení, se zdá být bezúhonnou postavou této královské rošády. Vložený příběh levobočka Edmunda (Jakub Zedníček), který úspěšně rozvrací pro slávu a moc svůj vlastní rod, v čele s králi věrným hrabětem z Glosteru (Zdeněk Junák) a jeho právoplatným synem Edgarem (Lukáš Janota), ještě více podtrhuje samotný charakter Shakespearových tragických děl. Celé představení tak bylo plné napětí a smutku, které ovšem střídaly nečekané výbuchy smíchu díky královu věrnému šaškovi. Rozhodně se však nejednalo o rušivý element, který by nějak shazoval vážnost tohoto díla. Mým osobním šampionem celého představení zůstává pan Boleslav Polívka, který opět v mých očích předvedl, že není jen tím „šaškem počmáraným“ s červeným nosem, ale skutečným umělcem, který dokáže dát tvar aroganci krále i šílenství chudáku.

/foto: archiv Městské divadlo Brno/1000x1000-1352663961-mestske-divadlo-brno-logo

About The Author