Select Page

Farma zvířat

Farma zvířatGeorge Orwell

Budu se Vám zde snažit představit vynikající antiutopický román George Orwella Farma zvířat. Hlavním tématem tohoto románu, který vznikl v roce 1944, je touha po moci. Všechna činnost postav je zaměřena jen na jejich prospěch a na cíl mít se dobře i za cenu, že někdo druhý trpí. Autor tímto kritizuje a upozorňuje na v té době rozpínající se komunismus….

Děj se odehrává na zcela obyčejné farmě zvířat, kde však zvířata trpí hladem, protože majitel farmy, pan Jones, propíjel všechny peníze v hospodě, kde taky trávil většinu času. Zvířata už tohle nechtějí dále snášet, a tak vypukne revoluce, kde se zvířata ujímají moci a přejmenují zvířecí farmu na Farmu zvířat. Je ustaveno tzv. sedm přikázání, která se musí dodržovat. Když jsou teď zvířata svobodná, pracují mnohem radostněji, v čele farmy stojí dvě prasata Kuliš a Napoleon. Napoleon začíná na farmě přebírat veškerou moc a stává se diktátorem…

Kompozice díla je chronologická, vše je rozděleno do kapitol, bez ilustrací. Formou bajky se autor snažil zachytit manipulaci, neomezené získaní moci a hlavně chtěl varovat před totalitními režimy, které omezují lidskou svobodu. V románu je popsán komunismus, který ale nemůže fungovat, protože někdo (prasata) se chce mít dobře na úkor druhého.

Román je psaný v er-formě a vyskytuje se tu mnoho metafor a slov s komunistickým zabarvením. Jazyk je spisovný a jsou zde hojně použity i odborné termíny. Styl je výpravně-popisný a celé dílo provází personifikace a přímá řeč.

Tento román vznikl na konci 2. světové války, kdy byl svět rozdělen na dva tábory, a to na Západ, který byl demokratický, a Východ (SSSR), který byl totalitní. Orwell, který vyrůstal a žil v demokracii, chtěl tímto románem upozornit na nebezpečí zneužití myšlenky komunismu.

Knihu bych si dovolil srovnat s dalším Orwellovým románem, a to s knihou 1984, která se oproti Farmě zvířat odehrává v budoucnosti, která je ovšem taky totalitní, protože tam vše sleduje a řídí Big brother. Tyto dvě Orwellovy knihy bych doporučil čtenářům tak od 15 let, anebo těm, kteří rádi přemýšlí o společnosti, době a lidech, kde žijí.

Mezi jediný zápor, který mohu napsat, je ten, že kniha je moc krátká, dalo by se napsat určitě daleko více o hlavních postavách, jejich důkladná charakteristika a také detailnější popis doby, ve které se děj odehrává… Kladem je samotná myšlenka tohoto románu, kde autor upozorňuje nějakým způsobem na nebezpečí, které může hrozit.

Poselství knihy jsem zde již zmiňoval několikrát. Varuje před totalitními režimy, konkrétně před komunismem jako špatným a nemorálním systémem, kde vládne jen pár jedinců a zbytek se jim musí podřídit.

Knihu mohu všem určitě doporučit, jen se nezarážejte nad její tloušťkou, protože myšlenka, která je uvnitř, je tak velká a neocenitelná, že ani sto podobných knih by to nepopsalo lépe…

 

About The Author