Select Page

Pojď sem, ať Ti můžu dát pusu!

Pojď sem, ať Ti můžu dát pusu! – Griet Op de Beecková

Zajímavé pojetí popisu života jedné ženy od jejího dětství po zralou dospělost. Jak to vše zachytit do jediné knihy? Které momenty vybrat a proč právě tyto a ne jiné? Co nejvíce vystihne život hlavní hrdinky Mony, která toho v životě jistě zažila více, než se vešlo na stránky románu, který autorka čtenářům přichystala. Tyto a mnohé další otázky se jedna za druhou utvářely v mé hlavě, když jsem tuto knihu dostala k přečtení. Knihy je rozdělena do tří částí a každá má své kapitoly. Každá ze tří částí má svou kapitolu číslo jedna a pak svou kapitolu, která uzavírá danou etapu života Mony – Mona jako dítě, Mona jako dospělá dívka, Mona jako zralá žena.

Kapitoly krátké se střídají s delšími, každá kapitola jako by zdánlivě vůbec nenavazovala na tu předchozí, ale přesto ji vhodně doplňuje. Čtení je poutavé, nechce se Vám od něj odejít. Autorka místy, zdá se, až zbytečně dlouze popisuje to, co hlavní hrdinka vidí kolem sebe, zdá se, že je to bezpředmětné, ale záhy pochopíte, že to mělo svůj význam.

Kniha není návodem na to, jak žít, není obrazem dokonalého života … je zpovědí hlavní hrdinky, která prožívá svůj život, který je pevně spjatý s životy členů její rodiny. V knize nalézáme úvahy hlavní hrdinky a její vzpomínky. Kniha je o tom, jak lidé ubližují jiným lidem, neboť jim samým bylo kdysi ublíženo. O rodinných tajemstvích a o tom, o čem se veřejně nemluví, ba dokonce ani mezi členy rodiny. O nemoci, bezmoci, mlčení, vině i samotě a samozřejmě i o lásce (v mnohých podobách, které může mít).

Román doporučuji především těm, kteří jsou ve věku mezi 30 a 40 lety (jako je Moně v poslední části knihy), protože v tomto věku mnohdy přemítáme o tom, co bylo dříve a co je nyní. Přečíst si ji můžete v každém věku, jen možná některé pasáže nebudou tolik srozumitelné, pokud si čtenář neprošel již všemi etapami jako Mona a je mladší 30 let. Pokud už se Vám kniha dostala do ruky, myslím, že ji přečtete se zatajeným dechem. Tak jako Mona tajila svůj dech po celý svůj život – bála se nadechnout z plných plic, bála se skutečného života a tak žila život, o kterém si myslela, že tak to prostě má být.

 

About The Author

Renata Skýpalová

Na Střední škole KNIH působím jako ředitelka. Současně jsem stále pedagog, a tak ráda pomáhám studentům s jejich aktivitami, které žáky i školu dále rozvíjejí. V posledních letech čtu převážně odbornou literaturu (oblast ekonomiky, marketingu, managementu), a proto nabídka četby knih „jiného typu“ je pro mne příjemnou výzvou.