Select Page

Právo žít – Frankenstein

Frankenstein – Shelley Mary Wollstonecraft

Od dychtivosti a touhy odhalit tajemství přírodních věd, kamene mudrců nebo elixíru života až po hrůzu nahánějící stvoření bytosti živé a myslící, to je příběh profesora Viktora Frankensteina a jeho strastiplného života. Co vede člověka k tomu stvořit něco, co podle mnohých může darovat jen Bůh a jaké hrůzné experimenty skrývají půdy Ingolstadtu 18. století? Pronikněte do série nešťastných událostí, které postihly Frankensteina, jeho rodinu a monstrum, jež stvořil, a sami posuďte morální pohnutky a právo na život. Experiment začíná.

Úvod této knihy nás zavede téměř k samotnému konci, kde profesor Frankenstein líčí své životní omyly a útrapy náhodnému zachránci. Tento zachránce, mladý nadšený dobrodruh, vyslechne a sepíše život Frankensteina a jeho osudné činy. Dílo není příliš rozsáhlé a je bez ilustrací. Přesto pestrý popis, hlavně malebné krajiny, který nám autorka předkládá, dává průchod vlastní fantazii. Bezesporu je zapotřebí se zprostit mnoha zkreslených představ z adaptací tohoto hororového románu a vytvořit si vlastní obraz. Již zmíněný hororový román je také nutné brát s jistou nadsázkou, bavíme se zde o díle autorky žijící v romantismu a něco, co v době vzniku bylo dílem neobyčejně poutavým, nám místy může připadat fádní a nudné. Kniha je velmi založená na pocitech a náladách postav a přikládá jim velkou váhu i prostor.

Osobně jsem pociťoval smíšené pocity, když jsem zjistil, že čtu již třetí dopis jistého pana Waltona své sestře a děj se nikam nepohnul, chybělo mi vtržení do děje. Nakonec jsem byl ale o pár stránek odměněn za trpělivost, nález muže na pokraji smrti plovoucího na ledové kře severních moří mi dal nový pohled na knihu. Očekával jsem ponuré hrady, děsivé experimenty a rozlícený dav ženoucí se na monstrum a jeho stvořitele. Místo toho jsem četl o severním pólu a zamrzlých krajinách Ruska a více a více mě zajímalo, jak děj bude pokračovat. Jak již bylo napsáno, kapitoly popisující duševní rozpoložení Viktora Frankesteina mi často připadaly dlouhé a bez potřebného rázu, stále se opakovaly stejné pohnutky a spory v jeho mysli. S odstupem času ovšem na tyto kapitoly nahlížím v jiném světle, vždyť není právě to podstata těchto sporů? Neopakujeme si sami v hlavě stále dokola stejné scénáře něčeho, co bychom rádi vrátili zpět? Myslím, že více než dost, proto i autorce jsem po dočtení této knihy musel dát za pravdu, že nebýt těchto pasáží, nebyl by obraz zdrceného a nejen sebou samým trestaného Viktora Frankensteina, tak reálný. Dílo mě nutilo stránku po stránce zvažovat, kdo má větší právo na svůj život, kdo se provinil, a zda pomsta a utrpení je to, co si zaslouží stvořitel monstra nebo monstrum samotné. A když už jsem byl pevně přesvědčen o mých sympatiích k jedné ze stran, autorka změnila tok událostí a já chtě nechtě byl nucen opět zvažovat své sympatie. Trošku mi místy neseděl zvolený styl, kde možná autorka, možná překladatel, se ztrácel v tom, jak je dílo vlastně pojato a jak by mělo být psáno. Ve vzácných chvílích, kdy postavy promlouvaly přímým dialogem a přesto to znělo jako vyprávění, jsem byl trošku zmaten tímto zvoleným stylem. Vždyť příběh Frankensteina je nám vyprávěn přes dobrodruha Waltona píšícího své sestře. I slovní zásoba a pestrost výběru slov mě někdy nenechala klidným, ale u takového díla je těžké posoudit, zda je to otázkou překladu, slovní pestrosti autorky nebo odlišností našich dob.

Jsem rád, že jsem vzal toto dílo do rukou a přečetl si jej. Mohu tak hrdě čelit novým ztvárněním Frankesteina, která nám neustále přibývají a znát prapůvodní surové dílo, které dalo základy moderním adaptacím. Zprostilo mě to tak zarytých představ o starobylých hradech, vesničanech s vidlemi a pochodněmi i pozměnilo pohled na novodobé filmy, které často mají jen pramálo společného s původní knižní předlohou. Přesto právě z tohoto díla vzniklo naše monstrum takové, jaké ho známe dnes.

 

About The Author