Select Page

Výš než v sedmém nebi

Výš než v sedmém nebi

Výš než v sedmém nebi – Griet Op de Beeck

Zvláštní název, který by mohl dávat naději, že příběh, který tato kniha ukrývá, by měl být radostný, povznášející, šťastný. Po přečtení knihy jsem tyto prvotní myšlenky nahradila jinými, smutnějšími, které ale více odráží reálný svět, utrpení a příkoří, která se ve větší či menší míře dějí každému z nás. Někdo je citlivější, a tak reaguje silněji na stejný podnět, na který by jiný jedinec reagoval možná méně silně … To, co jednoho zraňuje, může jiného zcela pohltit a naplňovat…

Eva je, dá se říci, ústřední postavou knihy, i když každé z osob je věnován spravedlivý prostor. Evině matce i otci, sestře (i jejímu milenci) a neteři. Ano, vlastně vše se točí kolem Evy. Každá z kapitol má své podkapitoly, kde se téměř každá z postav vyjádří k určité etapě, kterou prožili (ve stejném okamžiku na stejném, či jiném místě). Jejich osudy jsou provázány a protnuty. Přestože mají společné vzpomínky, jako by si každý pamatoval nebo chtěl pamatovat jen něco a něco jiného chtěl zapomenout, nebo alespoň předstírá, že se to nestalo nebo stalo, ale jinak… Možná je to milosrdná paměť, možná je to způsob, jak uniknout trýznivé pravdě… A pak je tu ještě jeden způsob úniku – pití. Evin otec pije a doufá, že se tak propije životem a bude mít klid. Eva se snaží být všem ku pomoci. I její zaměstnání je obětavé, pracuje ve věznici a stará se o vězně, naslouchá jim a snaží se jejich duše obohatit o trochu pochopení a naděje, že až vyjdou ven, čeká je tam něco dobrého.

Osud však na Evu naložil víc, než ona sama byla ochotna a schopna unést … Ona však své rozhodnutí vnímá jako to nejlepší, co v dané chvíli mohla udělat. Vidí to tak i ostatní?

Kniha není lehkým čtením, už jen samotná podstata, kdy je v každé kapitole uveden pohled pěti různých osob, je pro čtenáře náročná. Ovšem celkový koncept je příjemně výjimečný. Kniha se již dočkala svého scénáře a čeká na své filmové zpracování. Pokud se režisérovi podaří zachytit alespoň z poloviny kvalitu příběhu, který tato kniha nabízí, pak se máme na co těšit.

 

About The Author

Renata Skýpalová

Na Střední škole KNIH působím jako ředitelka. Současně jsem stále pedagog, a tak ráda pomáhám studentům s jejich aktivitami, které žáky i školu dále rozvíjejí. V posledních letech čtu převážně odbornou literaturu (oblast ekonomiky, marketingu, managementu), a proto nabídka četby knih „jiného typu“ je pro mne příjemnou výzvou.