Select Page

Alchymista

Alchymista – Paulo Coelho

K napsání recenze jsem si vybral knihu Alchymista, která se stala v zemi svého vzniku, Brazílii, v době svého vydání,  největším bestselerem všech dob. Jedná se o téměř pohádkový příběh o cestě španělského pastýře za zakopaným pokladem. Kniha je velmi dobře čtivá a prodej 10 000 000 výtisků po celém světě mluví za vše.

Paulo Coelho, který je brazilský dramatik, novinář a autor textů pro známé brazilské zpěváky vzbudil mimořádný ohlas již dříve. Mezi jeho díla patří Poutník-Mágův deník (1987), Brida (1990), Veronika se rozhodla zemřít (1998), Pátá hora (1996), Čarodějka z Portobella (2006) aj.

Santiago, který je hlavním hrdinou této knihy, se poté, co se mu zdál sen o pokladu schovaném kdesi v poušti, vydává na dalekou cestu plnou nástrah a překážek, ale také rozličných znamení za kterými musí jít a učit se chápat jejich význam ve svém vlastním životě, aby dosáhl naplnění svého osudu tzv. Osobního příběhu. Během cesty se setkává s Alchymistou, který ho učí naslouchat svému srdci a také se zamiluje do Fátimy, dívky z pouštní oázy…

Kniha je rozdělena do čtyř částí, včetně prologu a epilogu. Kapitoly nejsou pojmenované ani očíslované a kromě obálky je dílo bez ilustrací. Jedná se o prózu, chronologicky členěnou, kde se občas prolínají Santiagovy vzpomínky na svůj rodný kraj. Příběh je psán v er-formě (3. osoba) ve spisovném jazyce. V díle se objevuje spousta přirovnání (rozmarné jako poušť), ale jsou tam i hyperboly (poušť nás naučila), nebo personifikace (Duše světa cítí). Doba, kdy se příběh odehrává, není přesně určena.

Mezi podobné knihy, které jsem četl, bych zařadil určitě knihu Malý princ, jejímž autorem je Antoine de Saint-Exupéry.

Knihu bych doporučil čtenářům každého věku a pohlaví, která i přes svoji  jednoduchost v sobě skrývá velké poselství. Člověk má jít vždy vstříc svému osudu, plnit si sny a snažit se překonávat životní překážky. Důležité je také naslouchat lidem a snažit se všímat si znamení, která jsou součástí života každého člověka a ukazují nám naši cestu.

Alchymista patří beze sporu mezi díla, která by si měl přečíst každý a která můžou pomoci ke zkvalitnění a lepšímu pochopení  života.  U mě se tak stalo a jsem velmi vděčný, že jsem ji kdysi před lety mohl vzít poprvé do ruky. Děkuji, Paulo Coelho!

About The Author