Select Page

Andělé v mých vlasech

Andělé v mých vlasech – Lorna Byron

 

První vydání tohoto bestselleru od Lorny Byrnové vyšlo v Čechách v roce 2010. Tato kniha je prvním dílem jejího životopisu, který vypráví o životě autorky v druhé polovině minulého století v Irsku. Lorna Byrnová napsala ještě další díly, které průběžně vycházely a dosud vycházejí u nás i po celém světě. Lorna cestuje po světě na pozvání svých čtenářů, kteří touží na vlastní oči vidět člověka, který rozmlouvá s anděly. Kniha je unikátní nejen svým obsahem, ale také způsobem zpracování. Duchovní prožitky jsou v ní podané jako prosté svědectví člověka, který si nečiní žádné ambice. Jen prostě vypráví, jak život plynul…

Lorna Byrnová nejprve popisuje svoje dětství v Irsku. Její vzpomínky jsou opravdu neobvyklé. Sděluje v nich své zkušenosti s anděly, se kterými od dětství mluvila a vídala je tak jednoduše, jako viděla ostatní lidi okolo sebe. Byla proto nejprve pokládána svými rodiči za mentálně postiženou, protože nikdo nechápal její chování.

Samotní andělé ji učili svou schopnost co nejvíce skrývat, aby byla v bezpečí. Velkou část života ji vskrytu učili o věcech, které lidem unikají. Učili jí souvislostem mezi přírodou a lidmi, mezi anděly a lidmi, mezi Bohem a jeho stvořením.

Andělé Lornu vzdělávali tak, že jí vše prakticky ukazovali a žádali ji také o praktickou pomoc. Například byla Lorna už jako holčička dovedena andělem ke zraněnému ptáku, kterého pak celé týdny ošetřovala. A když ho vyléčila, anděl jí zase ukázal, jak má divokému zvířeti vrátit svobodu. Kniha je plná poutavých situací ze života, které jsou ovšem účastí andělů postaveny do jiného úhlu, než jsme zvyklí věci obyčejně vnímat. Inspiruje tak k novým myšlenkám a pohledům na život.

Zajímavý a pohnutý je také osud samotné autorky, která prožívala svůj život ve velké chudobě.

Dojemné je vyprávění o působení andělů v jejích vztazích s nejbližšími lidmi.

A obzvlášť silná jsou v knize místa, popisující chování andělů při narození nebo nebo umírání člověka.

Kniha je rozčleněna do 28 kapitol s jednoduchými názvy. Je bez ilustrací. Tato jednoduchá forma dobře podtrhuje prostý styl vyprávění. Odpovídá přístupu autorky k vlastní tvorbě, u které je hlavní důraz kladen na svědeckou výpověď a pravdivost. Není tu patrná žádná umělecká nebo vědecká ambice. Ze způsobu zpracování je cítit především živý a hluboký cit autorky k životu. Oproti následujícím dílům má tato první kniha svou zvláštní živou dynamiku, její děj je Poměrně těžký život Lorny podtrhuje autentičnost jejího poselství: projevovat lásku za všech okolností. Bez ní by totiž tato kniha nikdy nevznikla: Lorna Byrnová ji napsala jen na výslovné přání jejích andělských průvodců.

Je dramatičtější než např. v knize Nebeská láska nebo Schody do nebe. Tento první díl má své zvláštní kouzlo.

Lorna Byrnová má všechny své knihy prodchnuté hlubokou a prostou láskou k životu. Lidé, andělé, zvířata, příroda a celá planeta jsou jakoby obejmuti její náručí.

 

About The Author