Select Page

Dlouhá cesta

Dlouhá cesta – Slawomir Ravicz

Tato kniha byla poprvé vydána už v roce 1956 a okamžitě vzbudila velký ohlas. I když autor po celou dobu svého života tvrdil, že vše v ní popsané se opravdu událo, postupně se objevilo až příliš mnoho důkazů, které jeho tvrzení vyvracely.

Slawomir Rawicz v ní totiž popisuje svůj těžký osud jízdního důstojníka polské armády, která byla roku 1939 sevřena a zdecimována armádou německou a sovětskou, a on sám se ocitá v sovětském zajetí, kvůli nepravdivému obvinění ze špionáže. Po strastiplné cestě do gulagu na Sibiři, kde měl strávit dalších 25 let svého života, se s malou skupinou vězňů rozhodne pro útěk. Jejich obtížný a život ohrožující čin je ale pouze začátkem jejich starostí, jelikož se tak ocitli v nepřátelské zemi, bez pomoci a jenom s trochou jídla a vytušeným směrem, kterým se musí ubírat. Skupinka uprchlých vězňů se pak vydává na cestu přes krutou Sibiř, pustou poušť Gobi a samotné Himaláje až do Indie, která se měla stát jejich útočištěm.

Má recenze se týká vydání nakladatelství Jota z roku 2011, které je doplněno i o mapy znázorňující toto putování. Kniha je psána v první osobě, přirozeným, čtivým způsobem, a děj se ubírá rychle, bez zbytečných zastávek, takže je její čtení poutavé a jde skutečně snadno. I když se mi knížka líbila jak svým obsahem, tak způsobem, jakým byla napsána, stejně z ní cítím lehkou pachuť zklamání způsobenou jejím smyšleným původem. Kdyby ji Rawicz vydal jako čistou fikci, myslím, že úspěch by sklidila také, ale je pravda, že tímto způsobem si zajistil popularitu o dost větší, roku 2010 dokonce došlo k zfilmování tohoto příběhu pod názvem Útěk ze Sibiře.

Pokud se nad to ale dokážete povznést a budete Dlouhou cestu brát jako smyšlenou, byť realisticky pojatou dobrodružnou knihu, určitě nebudete zklamáni a jejího přečtení nebudete litovat.

About The Author