Select Page

Siréna

Siréna

Siréna – Kiera Cass

Kahlen je devatenácti letá dívka, pochází z bohaté rodiny, která jako jedna z mála ustála krach Newyorské burzy. S rodiči a bratry je na výletě lodí a v jeden večer se na lodi udála zvláštní věc. Byl slyšet zpěv a celou rodinu  nutil se jít podívat na palubu, kdo to zpívá.  Přesto že se Kahlen potýká s mořskou nemocí, jde se podívat,  kdo to zpívá.  Zmateně se dívala kolem, kdy viděla, jak se rodiče, bratři a statní cestující vrhají přes palubu do rozbouřeného moře. Nakonec skočí také ona a jak postupně ztrácí sílu bojovat s vlnami, uvědomí si, že nechce ještě zemřít. Uslyší hlas, který říká „co bys dala za to, abys zůstala na živu“. „Cokoliv“. Výměnnou za život je sto let služby Oceánu jako Siréna. Přijímá nabídku a prochází proměnu v Sirénu.

Kapitoly nejsou nijak dlouhé, kniha nemá ilustrace. Kniha je od spisovatelky Kiery Cass, autorky série Selekce. Příběh je o mytických Sirénách, od autorky jsem jinou knihu nečetla. Kniha je především pro dívky od 11 do 18 let, kniha je oddechová. Neměla jsem  žádné očekávání, jen chuť na pohodovou četbu.

About The Author