Select Page

Alchymista

Alchymista – Paulo Coelho

Kniha Alchymista Paula Coelha bývá označována jako největší brazilský bestseller všech dob. V čem tkví výjimečnost této knihy, jež je opakovaně vydávána nakladatelstvími po celém světě a těší se neutuchajícímu zájmu čtenářů? Jedná se o geniální literární dílo, nebo naopak o pouhý kýč, který vychází vstříc prosté poptávce soudobých čtenářů? Na následujících řádcích budu hledat alespoň některé důvody, které z mého pohledu přispívají k astronomické oblíbenosti knihy. Tato kniha si za třicet let od svého napsání získala miliony příznivců po celém světě.
Podle mě se jedná především o fakt, že Alchymista si najde cestu k početnému publiku tím způsobem, že řeší otázku, která se v moderní době týká vlastně každého jedince. Jedná se tu o hledání místa v životě a naplnění jeho smyslu. Hlavní hrdina knihy, pastýř Santiago ze španělské Andalusie, postupem doby zjišťuje, že jeho životním snem je něco jiného, než se dlouhou dobu domníval. Po tomto poznání udělá vše, aby tento sen proměnil ve skutečnost. Hlavní myšlenka knihy spočívá v tom, že uskutečňování svých snů je člověk doslova povinen přinášet oběti, což je idea, na kterou podle mého názoru moderní člověk slyší. Není to právě obava, že se nám nepodaří náš životní sen uskutečnit, která mnoho lidí budí ze snů?
Předností knihy je i skutečnost, že je dobře přístupná širokému okruhu čtenářů, a to díky svému jednoduchému a přímočarému stylu vyprávění. Podle mého názoru tato forma psaní do značné míry koresponduje i se samotným příběhem, jenž rovněž nakonec ukazuje, že jednoduchá řešení se často ukážou jako ta nejlepší.
Kniha je založena na již od starověku oblíbeném motivu cesty, kdy hrdina opouští svůj domov, aby v průběhu svého putování našel odpovědi na otázky, které ho trápí. Domnívám se, že i zde Coelho vsadil na jistotu. V Alchymistovi se prolíná mýtično i realita, přičemž je možné zde sledovat řadu prvků magického realismu, k němuž by se při určitém zjednodušení dalo podle mě toto dílo zařadit.
Je tu přítomna i fascinace přírodními živly a hlavně Měsícem. Těchto prvků je používáno k navození různých magických scenerií a v tomto ohledu je autorovi patrně právem některými literárními kritiky vyčítán sklon ke kýčovitosti. V jiných pasážích však podle mého názoru kniha tento nedostatek plně vynahrazuje.
Na základě výše zmíněného se není možné divit tomu, že Paulo Coelho bývá pokládán za jednoho z nejvlivnějších spisovatelů dnešní doby. Je to pochopitelné, protože i v čase moderních technologií a globalizovaného světa hledá ve svých dílech cestu člověka za uskutečněním vlastního a jedinečného osobního příběhu, což se, domnívám, týká každého z nás. Jeho knihy nám dovolují zastavit se v uspěchané době a zamyslet se nad smyslem vlastního života, který je pro většinu z nás, podobně jako u pastýře Santiaga, mnohem jednodušší, než se na první pohled zdá. Není se přitom možné domnívat, že každý je schopen svůj životní sen i v okamžiku, kdy mu přinese na oltář ty největší oběti, uskutečnit. Důležitý je však již samotný fakt, že člověk takový sen má. Již zde je možné hledat prameny životního štěstí.
Pozdějším Coelhovým knihám bývá někdy vyčítáno, že se v nich autor až příliš drží podobného stylu vyprávění, jenž mu přinesl právě v Alchymistovi úspěch. Tuto knihu je proto možné podle mě chápat jako to nejlepší z autorovy tvorby a doporučit ji zasloužené pozornosti čtenářů, kteří se mohou seznámit s dílem, jež patří k nejslavnějším knihám novodobé literární tvorby. Na základě četby pozdějších Coelhových prací si pak mohou udělat sami vlastní úsudek, do jaké míry je tato kritika oprávněná.

About The Author