Select Page

Blahodárná terapie s Jeho Svatostí Kočkou

Dalajlamova kočka – David Michie

V této recenzi se budu věnovat románu vyprávějícím o jedné, zpočátku docela obyčejné, kočce, kterou potkají zcela neobyčejné osudy, když bude přivedena do světa jeho Svatosti Dalajlámy, kde se bude setkávat s častým aplikováním buddhistických myšlenek v praxi. To se projeví nejen na problémech lidí kolem, tak na rozvoji osobnosti kočky, jejímž postupným učením nám je odkrývána podstata učení buddhismu.
Hlavním hrdinou příběhu této knížky se stane malé zubožené kotě, které z nepříznivého prostředí jedné z indických chudinských čtvrtí vytáhne dobrosrdečnost osoby, kterou není nikdo jiný než jeho Svatost Dalajláma. Právě z tématu potřeby dobrosrdečnosti bude vycházet mnoho nejrůznější příběhů, které se našemu hrdinovi – kočce přihodí. Kočka není bezejmenná, právě naopak, dostává mnoho jmen od mnohých lidí. Jména často zvláštní, jako Sněžná lvice, Jesca nebo Její Svatost Kočka. Z často vtipných situací, které se jí dějí, získává ve svém okolí reputaci i s nejrůznějšími přezdívkami.
Dalajláma je se svými mnichy neustále vytížen nejrůznějšími návštěvami reportérů, politiků nebo třeba hollywoodských hvězd, tak se naše hrdinka objevuje uprostřed tohoto dění a pohlíží na něj svýma kočičíma očima. Skrze ně budou prezentovány problémy, se kterými se potýkají jak lidé netušící, jak řešit své strasti, tak naše kočka. Tyto problémy jsou často velmi všední, ale přesto je na ně obtížné hledat odpověď. Právě dalajlámova moudrost vyprávějící o potřebě lásky a dobrosrdečnosti, bude pomáhat naší kočce v řešení problémů, které postupně přispějí k rozvoji její osobnosti a osvícenosti jejich myšlenek.
Kniha je po úvodu a epilogu členěna do dvanácti kapitol, jenž jsou pojmenovány dle jejich číselné návaznosti. Obsahuje 256 stránek. Z jazykových prostředků zde nalezneme pointu, hyperbolu, přirovnání, metaforu.
Autor knížky, David Michie, nás seznamuje s myšlenkami buddhismu a skrz příběhy hlavní hrdinky kočky se snaží o to, abychom je i pochopili. Problémy, na které kočka naráží, jsou všední a souvisejí s rozvojem osobnosti. Právě přístup k jejich řešení, který nám skrz dalajlámu v knížce autor představuje, má být aplikovatelný i do našeho života a měl by přispět i k rozvoji osobnosti čtenáře.
Knížka byla v originále vydána roku 2012 a pro Českou republiku přeložena roku 2013. „Dalajlámova kočka“ byla nejúspěšnějším dílem, které autor dosud napsal. Stala se bestsellerem, po kterém následovaly další dvě pokračování: Dalajlamova kočka a umění příst a Dalajlamovo kočka a síla meditace. Pro příběhy z této trilogie je připravováno i filmové zpracování. Autor touto knížkou dokázal poutavým způsobem mnohé čtenáře nadchnout myšlenkami buddhismu, a to i takové, které buddhismus nikdy nezajímal.
Na rozdíl od ostatních autorových děl, kde se taky zabývá myšlenkami buddhismu, nám je zde prezentována podstata jeho učení takovým způsobem, který vyvolá zájem i v lidech, kteří na tomto poli nemají vůbec jasno.
Knížka je vhodná už pro mládež v pubertálním věku. Hlavně v tomto věku si totiž začínáme utvářet svoji osobnost. Toto dílo by pro ně mohlo být užitečné, a díky zábavné formě prezentování příběhu pro ně bude i velmi čtivé. Dílo mohu doporučit všem, kteří buď chtějí zapracovat na svojí osobnosti, zajímá je učení buddhismu, nebo prostě jen hledají zábavnou, příjemnou a velmi dobře čtivou knížku.
Vtipné patálie této kočky, spojené s kočičí přirozenou roztomilostí dělají knížku velmi čtivou. Pozitivní myšlenka díla je dobře vidět na rozvoji osobnosti kočky. Kapitolu po kapitole se zdá naše hrdinka čím dál blíž osvícenosti Dalajlámy.
Knížka se nám snaží představit cestu, jak nejlépe dosáhnout vnitřního klidu a harmonie prostřednictvím řešení našich každodenních problému. Představuje nám učení buddhismu v té nejprostší formě.
Po přečtení knížky jsem došla k uvědomění, že buddhistické myšlenky, které se nám snažil prezentovat autor, jdou pořád skvěle aplikovat na problémy dnešního moderního světa.
Poučení, které si kočka v tomto příběhu po každé kapitole vezme, by nás mělo navést k zamyšlení nad vlastním rozhodováním. Právě rozhodnutí jsou to, co vytváří naší osobnost. Knížka velmi apeluje na vztah nás k okolí, kdy právě jedině skrz lásku a pochopení dosáhneme vnitřního uspokojení.
Knížku jsem si velmi oblíbila, protože je nejen vtipná a velmi čtivá, ale obsahuje mnoho pozitivních myšlenek, čímž přispívá ke zdravějšímu vývoji naší osobnosti.

About The Author