Select Page

KNIHA UMĚNÍ

Kniha umění – kolektiv autorů

Rádi chodíte do galerií, na výstavy nebo do muzea? Zajímá vás malba či sochařství nebo jakákoli forma umění a chtěli byste se o ní dozvědět něco více? Pokud ano, pak si troufám říct, že je tato kniha právě pro vás! A to ať jste v umění zběhlí, nebo o něm nevíte zhola nic; každý si v této knize najde to, co potřebuje, zatímco se něco nového dozví, a zároveň se u toho i pobaví.

Publikace Kniha uměníod nakladatelství Universumje přesně tím, čím napovídá samotný název – obsahuje stručný výklad dějin umění, od pravěkých a starověkých forem umění, přes renesanci a baroko, až po moderní umění 20. a 21. století. Zaměřuje se na jednotlivé slavné umělce a jejich nejznámější díla, která kriticky hodnotí a uvádí je do umělecko-historického kontextu.Celá kniha je krásně graficky a typograficky provedená: i přes velké množství textu je v knize jednoduché se orientovat. Nejdůležitějším prvkem jsou zde samozřejmě obrázky; všechna umělecká díla, o kterých kniha pojednává, jsou zde zobrazeny ve výborné kvalitě a často zabírají celé strany. Díky tomu je nesmírně jednoduché si díla pořádně prohlédnout a pokochat se jejich krásou.

Knihu umění napsali autoři, kteří se již delší dobu pohybují ve světě umění, proto mohli napsat tak profesionální a zároveň zajímavou publikaci. Ačkoli se někomu může zdát, že je to kniha vcelku nezajímavá, opak je pravdou; i v případě, že vám umění nic neříká, tato kniha vám umožní alespoň nahlédnout do světa umění a přiblíží vám stěžejní díla, která by každý člověk měl znát. Pokud vás Kniha umění opravdu zaujala, nakladatelství Universum vydává i další publikace koncipované podobným způsobem jako je tato kniha; namátkou jmenujme např. Knihu náboženství, Knihu filosofie či Knihu sociologie.

About The Author