Select Page

Návrat z nicoty

Návrat z nicoty – Martin Pistorius

Kniha je neuvěřitelné množství kratších kapitol a každá má v sobě určitou jiskru. Nicméně z té hromady může vášnivý čtenář spatřit vyčnívající klenoty, jež se třpytí nad tím vším ostatním. Ochucují náš život svým netypickým a neokoukaným příběhem. To všechno platí pro tuto knihu…
Autor popisuje svůj vlastní životní příběh. O nemoci, jež ho postihla kolem dvanáctého roku a jeho rodiče se snažili najít různé možnosti pro jeho uzdravení. Nicméně to bylo těžké, protože ani lékaři nemohli přesně určit, čím to bylo způsobeno. Bylo mu znemožněno hýbat rukama i nohama. A dokonce přišel o schopnost mluvit a přestal vnímat okolí. Vše se kupodivu změní až v šestnáctém roku jeho života. Jeho mysl se začne vracet do reálného světa. Nikdo však o tom neví, poněvadž on je i nadále vězněm ve vlastním těle…
Kniha je napsaná ich-formou. Je členěna do kapitol, které jsou většinou opravdu krátké, ale zato je jich hodně. Každá má svůj název. Nad samotným názvem kapitoly lze spatřit i číslování kapitoly zapsané slovem.
Díky vhodné typografické úpravě díla se člověk v textu neztrácel. Písmo bylo přiměřeně velké a nějak mi do kontextu celého nadherně padlo.
Co se týče jazykové stránky knihy, slovní zásoba má styl spíš neutrální. Není příliš zabarvená. Je zde používán obvykle spisovný, ale i nespisovný jazyk. Věty jsou krátké. Sem tam se objeví i nějaká ta delší věta.
Rád bych dílo zařadil do širších skutečností (ať už autorových prací, literárně-historických skutečností), ale osobně si myslím, že tento příběh je nepřekonatelný. A hlavně je zatím jediným autorovým románem.
V příběhu může čtenář očekávat časté retrospektivní pojmutí času. Hodně se to stáčelo směrem k minulosti, jako např. co všechno prožíval během své tělesné proměny, jak k němu přistupovalo okolí apod. A pak se to najednou prolnulo nějakým způsobem opět s tou přítomností.
Doporučil bych to každému, kdo by se o lidech s handicapem chtěl dozvědět něco více. Pozitivním prvkem díla je samotný příběh, který je zároveň i poselstvím, jenž jasně říká nevzdávat se za žádných okolností, ať se děje cokoliv…

About The Author

Jan Houdek

Jmenuji se Jan Houdek. Je mi dvaadvacet let. Narodil jsem se 6. 3. 1995 v Brně-Bohunicích. Žiji ve Žďáře nad Sázavou. Od narození mám dětskou mozkovou obrnu. To zásadně ovlivnilo můj celkový přístup k životu v mnoha ohledech... Na základní škole jsem dostal velmi dobrou třídní učitelku, která zásadně ovlivnila můj vztah ke knihám a literatuře. Vštěpovala nám neustále do hlavy, že čtení je základ vědomostí a vzdělání. Už tehdy mi řekla „Honzíku, ty by jsi měl jít na nějakou střední školu knih“. Kdepak by mě tehdy napadlo, že tomu někdy tak skutečně bude... Mezi moje zájmy patří poslech hudby, čtení knih, psaní básní a příběhů, sledování filmů a seriálů, navštěvování hradů a zámků... Nejraději však momentálně skládám básně. Vybíjím si v nich svoje emoce a pocity. A objevuji tak nový svět. S tímto koníčkem jsem začínal přibližně v roce 2011. Tehdy jsem k tomu přistupoval pomalu a nejistě. Po čase mi však skládání básní přirostlo skutečně k srdci. A dnes už se jejich počet šplhá téměř ke dvěma stům. Jeden můj známý věděl, že skládám rád básně a proto mi řekl o projektu s názvem Hithit, jenž umožňuje lidem si splnit vytoužené sny. Prostřednictvím tohoto projektu se nasbírala potřebná finanční částka k zaplacení autorského čtení moji první básnické sbírky. Díky útrženým penězům ze sbírek jsem si mohl alespoň částečně sám zaplatit speciální rehabilitaci Klim-Therapy v Klimkovicích u Ostravy. Tato nová metoda rehabilitačního cvičení pomáhá lidem s handicapem zlepšit jejich fyzický stav. Je však zapotřebí to minimálně jednoročně opakovat, né-li vícekrát. Poněvadž učinek je poté mnohem větší a trvalejší. Problém je, že to je dost finančně náročné... Co mám v plánu do budoucna? Musím říct, že těch činností a věcí by bylo věru hodně. Mezi jednu z nich patří zcela jistě vydání další básnické sbírky s novými básněmi. Upřímně za poslední rok, co mi bylo umožněno sem nastoupit, se můj život změnil neuvěřitelně úžasným způsobem. A to je pro mě opravdu dobré. V minulosti jsem potkal různé lidi a zažil všelijaké životní okamžiky. Ale tak či tak, jsem rád také za ty špatné okamžiky v životě. Protože hlavně díky nim jsem tady a můžu Vám nyní o sobě něco málo napsat. Na závěr, kdo by měl zájem o moji básnickou sbírku s názvem Hořkosladké verše z mého nitra, může mě kontaktovat na e-mail jan.houdek@seznam.cz. Já zašlu sbírku pak na adresu uvedenou v e-mailu. Jsem ochotný zodpovědět i případné dotazy.