Select Page

Novodobý příběh Kaina a Abela

Na východ od ráje – John Steinbeck

Ve své recenzi chci vyprávět o knize, kterou jsem přečetl na doporučení své matky. Nejprve se mi moc nechtělo, autor není současný, děj se odehrává pro mne příliš dávno. Ale nechal jsem se přemluvit a nelitoval jsem. Tato kniha je dokladem, že lidé jsou po staletí stejní, trápí je stejné problémy, mají mezi sebou stejné spory. Nakonec jsem souhlasil s mámou, že je to jedna z nejlepších knih, které byly napsány. Ne nadarmo za ni John Steinbeck dostal Nobelovu cenu za literaturu.
Knihu můžeme brát jako rozsáhlou rodinnou kroniku, počínající v době krvavé války Jihu proti Severu, děj pokračuje až do počátku prvního celosvětového konfliktu. Silným motivem knihy je inspirace starozákonním příběhem znesvářených bratrů, tedy Kaina a Abela – vlastně prvním příběhem popisující lidskou nenávist.
Kniha je obsahově složitá a musí se číst pozorně. Je to jedna z knih, kde nemáte potřebu přeskočit ani jeden řádek. V toku vyprávění se prolínají dvě základní dějová témata. První z nich zachycuje životní osudy tří generací rodiny Traskových, zde se právě dvakrát opakuje historická paralela s osudem biblických bratří. Druhá pojednává o farmářské rodině Hamiltnových, je to vlastně kronika předků autora, a dá se říci, že je o něco méně dramatická. Osudy obou rodin jsou ale pevně propleteny.
Vedoucí postavou díla je Adam Trask, vzor člověka poctivého a dobrého. Má bratra Charlese, velkého bouřliváka. A zde již začíná složitý boj o lásku k jejich otci. Ten preferuje Adama, neboť
jej, dle mého názoru, děsí temnota v Charlesově duši. Po smrti otce se mládenci snaží usmířit a žijí spolu na farmě. Zde vstupuje do děje postava ženy, která je ztělesněním lidského zla. Má hezké jméno Cathy a stejně jako to jméno je také pěkná. Avšak pouze jen navenek. Autor ji popisuje jako člověka, který není schopen soucitu. Cathy se v mládí nejprve násilně zbaví rodičů, později využívá postaršího muže, kterého přivede téměř k šílenství. Avšak ten odhalí tzvrácenost její duše a málem ji umlátí k smrti.
V tomto stavu ji naleznou bratři Traskové. Naivní Adam se do ní zamiluje a vezmi si ji za ženu. Charles, podobná krevní skupina jako Cathy, ji ale záhy prokoukne. Ovšem to mu nebrání v tom, aby se s ní během svatební noci vyspal. Adam se odstěhuje do Kalifornie a zde vstupují do děje Hamiltnovy. Nejprve Sam Hamilton, který pomáhá Cathy, když rodí dvojčata. A taky pomáhá Adamovi, když ho Cathy postřelí a odejde od něj. Donutí Adama děti pokřtít jmény Aron a Kaleb a starat se o ně. Zde se také v knize objeví pro mne nejzajímavější postava -čínský sluha Lee. Nevzdělanec jen pro okolní svět, jinak učenec, zajímající se o filozofii. Pasáž o výkladu božích přikázáni a slovo „timšel“ -starohebrejsky „můžeš“ je krásný výklad o možnosti svobodné vůle, kterou nám Bůh věnoval.
Nebudu zde dále popisovat další složitý děj knihy. Ale je jasné, že další bratři mají opět složitý vztah, Aron je obrazem Abela, Kabel Kaina. Ale nic není černobílé. Pro mne nejsilnější myšlenka knihy je to, jak tenká hranice je mezi dobrem a zlem. I ta strašná Cathy po životě plném hnusných činů nakonec po setkání s Aronem spáchá sebevraždu. I když ne ze špatného svědomí, ale spíše z pocitu prázdnoty v životě bez citu.
Závěr knihy je dle mne také inspirován biblí a to motivem odpuštění. Umírající Adam požehná
Calebovi, který celý život bojuje o otcovu lásku s Aronem.
Myslím, že knihu přečtu ještě mnohokrát, stejně jako máma, která mi ji doporučila. Prý ji čte jednou ročně. Pokaždé se v ní jistě najde něco nového. A slovo timšel je podstatou lidského života, toho, co nám Bůh dal a v čem nám věří.

About The Author