Select Page

Nahý oběd

Nahý oběd

William Seward Burroughs – Nahý oběd

Nahý oběd býval označován jako obscénní, necitelný a násilnický výplod chorého mozku. Spojené státy americké z roku 1979 o knize uvádí, že vzbudila jen posměch a odpor, ale po chvále několik literátů začala být veřejností na čas považována jako kniha našeho století.

Je to kniha, která krásně zhmotnila svobodu a překročila dané zásady a principy. Kniha obsahuje plno absurdních a nesmyslných spojení, obratů a iluzí. Je to výtvor mozku, který dokáže vnímat dál než běžní lidé. Vyobrazuje až úzkostlivou pravdu o naší společnosti.

Dle mého názoru kniha patří k základním publikacím, co by si člověk měl přečíst. Po druhé bych si ji sice nepřečetla, protože je těžko stravitelná, ale mohu doporučit všem čtenářům, kteří se úzkostlivé pravdy nebojí. Své jméno Nahý oběd nese zcela oprávněně.

About The Author