Select Page

Lakomec

Lakomec – Moliére

Moliére, vlastním jménem Jean Baptiste Poquelin (1622-1673), patří bez nejmenších pochyb k nejdůležitějším dramatikům historie, jeho díla i dnes představují klenoty světové literatury. Největší proslulosti se těší recenzované drama Lakomec. Z jiných vynikajících děl je možné uvést komedie Tartuffe, Misantrop aneb Zamilovaný mrzout nebo Zdravý nemocný.

Drama Lakomec (1668) lze charakterizovat jako prozaickou komedii, která sestává z pěti dějství. Moliére zde, podobně jako ve svých jiných dramatech, vystavil na odiv chyby francouzské vyšší společnosti. Moliére v Lakomci podrobil kritice především lakotu. Hlavní hrdina knihy, kterým je šedesátiletý Harpagon, je přímo symbolem lakoty. Jedná se o člověka, který je schopen kvůli bohatství obětovat vše, svoje děti i lásku. Bohatství je pro něj smyslem všeho. Postavu Harpagona je nutné reflektovat jednoznačně jako tragikomickou. Hlavní myšlenku díla představuje poukaz na obecně známou skutečnost, že peníze umí ničit charakter i mezilidské vztahy. Podobně jako v jiných soudobých komických hrách se v díle vyskytuje řada humorných zápletek a nedorozumění, které čtenáře spolehlivě pobaví.

Mimo Harpagona patří mezi hlavní postavy díla jeho děti, Eliška a Kleantes. Kleantes se zamiluje do chudé dívky Mariany, což se nelíbí jeho otci, který mu za ženu vybral bohatou vdovu a Marianu si chce vzít sám. Rovněž Elišce našel za ženicha bohatého starého muže, i když ona miluje mladíka Valéra. Do příběhu výrazným způsobem vstoupí sluha Čipera, jenž ve snaze pomoci nešťastným mladým lidem ukradne svému pánovi peníze. Výměnou za jejich navrácení se dožaduje toho, aby Harpagon odstoupil od sňatku s Marianou. Jak celé drama dopadne? Kam až je Harpagon ve své lakotnosti ochoten zajít? To jsou otázky, na něž je nutné hledat odpovědi přímo v knize.

Ačkoli dílo je již staré hodně přes tři století, do dnešní doby neztratilo nic ze své aktuálnosti. Moliére v něm mistrovským způsobem ukázal, jak velká může být ničivá síla peněz. Lakomcovi se po právu dostalo překladu do celé řady světových jazyků a dílo se těší oblibě po celém světě. Podobných lakomců jako Harpagon je totiž všude dostatek. Bojovat s nimi přitom lze jen za pomoci podobných satirických zobrazení, kdy existuje alespoň minimální naděje, že se nad sebou někteří z nich alespoň na pár okamžiků zamyslí.a

About The Author