Select Page

Já jsem hlad

Já jsem hlad

Kniha je psána  formou deníku a jedná se o velmi osobní zpověď, ve které vypravěčka popisuje příčiny své mentální anorexie.

Základními spouštěči téhle nemoci se jeví být její konfliktní vztah s matkou i otcem, dále pak její nevyzrálý přístup k vlastní sexualitě a z toho vyplývající vztah k muži a milenci.

Celou knihou se prolíná ženin vztah k Bohu, kdy prochází obdobím tzv. slepé víry až fanatismem, které vedou k odchodu z domova do kláštera a po vystřízlivění a ztrátě iluzí zpět domů do běžného života. Posléze pak dojde i ke sňatku s nevhodným partnerem.

Silným momentem se zdá být také onemocnění vypravěččina syna leukemií, kdy jako matka i přes všechny své problémy dělá vše pro to, aby syn léčbu zvládl. Toto je však jediná část příběhu, kdy se zmiňuje podrobněji o svých dětech. Ve zbytku knihy se její děti objevují jen sporadicky, především při jejím pocitu viny za milenecký vztah s knězem, kde hledá bezpečí a lásku, kterou nepocítila u své matky. Myslím si však, že ona sama jako matka, by mohla čerpat lásku od svých dětí, které jako milované čisté bytosti lásku rodičům přirozeně vracejí. Zdá se mi, že se vypravěčka soustřeďuje spíše na sebe a děti opomíjí a že tato sebestřednost mohla být jedním z důvodů, proč onemocněla mentální anorexií.

Vypravěčka se jeví jako velmi nevyzrálá osobnost s nezdravým vztahem ke svému tělu a mylným chápáním sexuality, hledající intenzivně vlastní identitu a ženskou sílu, kterou, dle svého chápání, nebyla schopna nalézt. Vlastnímu tématu mentální anorexie se však věnuje až v poslední třetině knihy, nicméně u každé kapitoly uvádí věk, výšku a váhu, takže čtenář může sledovat, jak se nemoc vyvíjela a kdy dosahovala nejkritičtějšího bodu.Z této části knihy je jasné, že problematika mentální anorexie je velmi komplikovaná a že v určité fázi nemoci je pro nemocného téměř nemožné vyléčit se bez odborné pomoci. Nicméně si myslím, že každé závislosti se dá předejít, pokud je člověk dostatečně silný a stanoví si důležité priority, v případě této žena to mohly být například děti.

Doslov knihy, napsaný MUDr. Miroslavou Navrátilovou, přibližuje čtenářům tuto nemoc z odborného pohledu, což oceňuji jako velmi přínosné.

Téma knihy je bezesporu velmi zajímavé a čtivě zpracované a zdá se, že je to taková autorčina terapie pro její duši.

zakoupit host

About The Author