Select Page

Hledání je život, život je hledání

Hledání je život, život je hledání

Je radost mít v knihovničce knihu, která je sice bez ilustrací, ale jednoduchá lineární grafika propojuje vnitřní části desek s jednotlivými kapitolami.

Román o významném meziválečném uměleckém fotografovi Františku Drtikolovi – „Fráňovi“ staví převážně na událostech jeho života. Dovídáme se o jeho rodině, o jeho láskách, vzdělávání i profesním životě. Tento námět umožnil Janu Němcovi ukázat hledání tvůrčích cest a profesních cílů nejen tohoto fotografa první poloviny 20. století, ale v obecné rovině hledá odpověď na otázku o vztahu profese a životních cílů, o naplnění života, o hledání jeho smyslu.

Drtikolův život je spojen s  Příbramí, kde se narodil a prožil první léta svého profesního života, s Mnichovem z období jeho studií a Prahou, kde budoval svůj ateliér a prožil velkou část svého života po 1. světové válce. Cesta hledání dovedla Fráňu od touhy prosadit se profesně i umělecky přes náboženství a mysticismus až k rezignaci na fotografování a k příklonu k hudbě a malířství.

„Ateliér je prázdný, až na pár posledních krabic vyklizený. Všechno jsi rozprodal nebo rozdal, s sebou si bereš jen osobní věci: omnia mea mecum porto. Dnes na zemi naposledy přespíš, zítra odjedeš tramvají bydlet na Spořilov. Popsal jsi světlem mnoho fotografických desek, už není co říct, nakonec se musíš odmlčet.“ (s. 459.)

Krátká ukázka z posledních kapitol díla je dokladem nejen formy, ale i poněkud rezignujících myšlenek autora i hlavního hrdiny.

Dílo uvádějí dvě různá motta – jedno se vztahuje k ideji knihy a je od Angela Silensia a druhé reaguje na  formu a je citací S. Becketta.

Kompozice románu je tvořena prologem, třemi kapitolami, intermezzem a opět třemi kapitolami a epilogem, odkazuje k pravidelnosti a klasice.

Vypravěč se obrací na hlavního hrdinu v druhé osobě a celý děj je realizován jako dialog vypravěče s hlavní postavou. Pouze intermezzo využívá citací převážně z dopisů Františka Drtikola.

Asi největším překvapením bylo pro mě zjištění, že tento slavný prvorepublikový umělecký fotograf se dožil budování socialismu a část této doby strávil jako jeden z mnoha na okraji Prahy režimem a kulturou zapomenut.

zakoupit host

About The Author

LuBy :-o:-O:)

Od raného mládí jsem toužila stát se profesionální čtenářkou knih. Záviděla jsem všem knihkupcům a knihovníkům, že si „mohou v pracovní době číst“. Kniha měla přede vším přednost – bavila mě, pohlcoval mě, poučovala mě, okouzlovala mě. K mému smutku jsem ji ovšem s přibývajícím věkem a povinnostmi musela opouštět čím dál častěji. Dnes je pro mě setkávání s knihou svátkem a velmi příjemným vytržením z každodenních povinností. Profesionální čtenářkou jsem se nestala.