Select Page

Submisivní chování ženy vlivem manipulace s jejím myšlením

Dílo „Sítě“ autorky Petry Dvořákové pojednává o (ne)sebevědomí tří žen v návaznosti na jejich vztah k parterům či mužům obecně.

Dílo je souborem 3 příběhů pojednávací o úsecích v životě ženy, ve kterých dotyčná podlehla tlaku blízkých ze svého okolí. Tato cesta není ovšem cestou, která by vedla k duševní pohodě žen. Myšlení žen bylo postupně muži zmanipulováno tak, že žena ztrácí sebevědomí a svým konáním se snaží zavděčit manipulátorovi  – je lapena do jeho sítí. Ve třetím příběhu z prostředí zdravotnictví žena sama zmanipuluje postupně své myšlení. Zaměřuje se bezostyšně na dosažení cíle, o kterém si myslí, že ji udělá v očích mužů přitažlivou.

Příběhy v knize jsou různě dlouhé. Autorka využívá pro rozvinutí příběhu různé formy zápisu děje. Konání postav je nejen popisováno, ale je také rozvíjeno jak přímou řečí, tak vnitřní samomluvou postav či formou dopisů. Dále je užívána forma odborných záznamů pro konstatování stavu. V prvním příběhu jsou vkládána i obecná ponaučení čtenářce. Různost výrazových forem může vyvolat pocit, že autorka „upekla 100× dobrý dort“.

Autorka se zabývá ve všech povídkách relativně inteligentními samostatnými ženami, které jsou úspěšné ve svých oborech či profesích. Pro tyto ženy je zároveň charakteristické velice nízké sebevědomí v důsledku dávných frustrací, které je v dětství postihly a se kterými se do dospělosti nevyrovnaly. Proto se staly lehkými oběťmi manipulace mužů.

Grafická úprava díla čtenáře neruší. Ilustrace, vyjma přebalu knihy, nejsou užity.

Řeč povídek je kultivovaná, myšlenky jsou dobře vyjádřeny, dílo je čtivé. Přesto se autorka neorganicky místy uchyluje k vulgární mluvě postav, a to opakovaně v situacích, ve kterých má být chování postav čtenářem (čtenářkou) vnímáno jako špatné.

Autorka ženským postavám vkládá některé charakteristiky, které je spojují s ní samotnou (jsou inteligentní, hezké, dosáhly vysokoškolského humanitně orientovaného vzdělání vlastním úsilím, snaží se o úspěšnost). Přesto až třetí povídka, která se zřejmě opírá o vlastní zkušenosti ze zdravotnictví, působí přesvědčivě a nejvíce hmotně.

Kniha je určena přednostně pro okruh dospělých (mladších) žen, které se samy cítí nesamostatné, neschopné. Těmto ženám mají příběhy ukázat, že ze sítě, ve které jsou ženy ovládány muži s pochybnými osobnostmi, mohou vyklouznout díky změně vlastních postojů, vzepřením se manipulátorovi. Pomoc jim může poskytnout psycholog (první příběh) nebo osoba plnící jeho roli (druhý příběh).

Celkově zejména první dva příběhy působí plošně a schematicky, protože manipulátory jsou až krajně vyhraněné osobnosti mužů (psychopat a konvertita). Vyvrcholení děje nastupuje až nerealisticky rychle. Vedlejší postavy jsou vykreslovány spíše jen černobíle. Příběhy jsou založeny na psychice vnímání okolí hlavními postavami, proto je téměř zbytečné začlenění popisu velmi erotické scény.

Autorka se snaží v závěru příběhu ukázat, že změna postoje ženy (její procitnutí) je možná a že život může být posléze opět šťastný. Ukazuje také, že pokud nedojde k dosažení vmanipulovaného cíle a žena na svůj osud zůstává sama, může to skončit i tragicky.

 

 

About The Author

RNDr. Libuše Bartková, absolvent oboru biochemie, dlouholetý řídící pracovník s bohatými zkušenostmi práce s lidmi.