Select Page

Vesmír plný umění

Vesmír plný umění

Ač si to mnozí vědci připouští jen ztěžka, věda a umění spolu mohou být provázány daleko více, než se na první pohled zdá. Tedy alespoň nějaký takový dojem čtenář získává po prvních několika stranách této knihy. Já jsem k mnohým autorovým tvrzením ale poněkud skeptičtější. Všechna svá tvrzení sice podkládá řadou přesvědčivě působících argumentů a odkazy na více či méně známé studie a výzkumy, ale nemohu se zbavit pocitu, že nejvíce využívá argumenty pramenící v subjektivnu. Ty sice mohou i sebenudnější informaci dodat onen kýžený vzrušující nádech tajemna, po němž čtenáři touží, ale v některých pasážích se dá posoudit jen těžko, kde smysluplná fakta hraničí s fantasmagorií.

I přes to kniha podle mě obsahuje řadu velice fascinujících spojitostí, týkajících se všemožných oblastí nejen lidského života. Od smyslu jazyka přes členění času na jednotlivé úseky až po původ barevného vidění, a u řady z nich se dostavil i onen známý „aha efekt“. Občas jsem se cítila jako na dobrodružné výpravě za samotnou podstatou existence a odtrhnout se od dané kapitoly nebylo takřka možné. Několikrát jsem dokonce měla i pocit, že vysvětlení, které mi autor poskytuje, není dostatečné a toužila jsem po doplňujících informacích, jež jsem se záhy také vydala hledat sama.

Dovoluji si ale tvrdit, že velká spousta čtenářů, hlavně těch, kteří po knize sáhli jen proto, že doufali, že se dozví něco o umění, bude v mnohých kapitolách těžce ztracena. Především pokud mimo sféru uměleckou nebudou mít pořádek alespoň v základech té vědecké, neb i přes to, že se jedná o dílo populárně naučné, autor terminologií rozhodně nešetří. Právě naopak, na znalost všeobecných spojitostí mezi jednotlivými disciplínami přírodních i společenských věd silně apeluje. Sama jsem také byla jedním z takových prvoplánových čtenářů a příliš jsem si neuvědomovala možnou náročnost této četby, tak jsem si leckteré autorem používané výrazy pro úplné porozumění textu musela dohledávat.

Bezesporu se jedná o náročnější čtení, a tak bych jej doporučila dávkovat po menších úsecích a s absolutní pozorností. Já se o to zpočátku příliš nesnažila a leckdy jsem se v tom množství dat a spojitostí lehce ztrácela. Poněkud matoucí se mi zdá i nevhodné řazení podkapitol, v jejichž sledu bývají občas nepříliš pochopitelné a nesouvisející odbočky. Snad mají sloužit jako odlehčení komplikovanějších částí, na mě ale působí poněkud rušivě. Kniha samotná mate i názvem, protože po přečtení více než poloviny nebudete mít pocit, že v rukou držíte publikaci o umění, autor totiž čtenářům předkládá pojem umění velice široce, neb je ho podle něj, a s tím nemohu nesouhlasit, plný celý vesmír.

About The Author

Eva Hrdličková

Absolventka Gymnázia Tišnov, studentka třetího ročníku českého jazyka a literatury a dějin umění na Masarykově univerzitě. Milovnice výtvarného umění, divadla, alternativních hudebních scén a literatury. Zbytek volného času připadá na tvorbu poezie, počítačové hry a další společenské události.