Select Page

Manipulace

Instruktážní video o manipulaci bylo určitě velmi poučné a seznamuje lidi, kteří se snad ani nezamýšleli nad tím, že by se v jejich okolí vyskytoval manipulátor s jeho rysy povahy a motivy chování. Zároveň navozovalo u diváků pocit, sklíčeností a lítosti. Určitě u jednodušších případů manipulace by zde řečené rady zabraly, ale u složitějších případů, kde je přirozená kontrola normální, ale přitom už přehnaná by se radilo a pomáhalo těžko. Takovým příkladem je třeba dítě a rodič, kdy manipulátorem je rodič. Dítě v takové situaci v podstatě nemá prostředky a možnost se proti manipulaci bránit. Určitě je také dobře, že takové video vzniklo a upozorňuje člověka na to, že se i v jeho okolí opravdu může vyskytovat případ manipulace. Protože manipulování lidé si svoji situaci často neuvědomují, nebo si jí nechtějí uvědomit. Podle mě je video užitečné a i z hlediska informací dobře vyvedené.

vzdělávací video

About The Author