Select Page

Manipulace

Měli jsme možnost shlédnout film o manipulaci. V první části jsme viděli příkladovou situaci jak se chová manipulátor. V téže ukázce jsme mohli vidět, jak s manipulátorem zacházet.

Dostali jsme rady jak jednat s manipulátorem, jak jednat v různých situacích a čemu se vyhnout. A to nejpodstatnější jak manipulátora poznat.

S manipulátory se můžeme setkat na různých místech. Například doma, v rodině, mezi přáteli, v práci prakticky kdekoliv. Velký rozdíl je mezi manipulátorem, který s vámi neustále manipuluje a tím, když jednou začas někoho nasměrujete určitým směrem. Přesto bychom takové situace měli omezit na minimum. Nakonec, sami nechceme, aby s námi někdo mával ze strany na stranu.

Při slově manipulátor opakovaně padlo slovo narcis. Člověk, který je zahleděn jen do sebe a není stavu vřelého citu k jiným lidem. Je totiž plně vytížen obdivováním a milováním sama sebe. Takže ať už vědomě nebo nevědomě z filmu vyznělo, že manipulátor je v podstatě postižený člověk trpící nevyléčitelnou chorobou.

vzdělávací video

About The Author

Kateřina Kolářová

Dříve mě čtení nebavilo, dnes si bez dobré knížky neumím představit život. Dávám přednost zahraničním autorům, před českými. Existují však výjimky. Například M. Švandrlík, P. Neomillnerová nebo K. Petrusová. Zajímá mě japonská kultura a vše kolem Japonska.