Select Page

Nejsme „v tom“ sami

Román s názvem Štěstí-neštěstí, láska-manželství je dle mého názoru nenáročným čtením o životech hlavních hrdinek, těmi jsou Hana Týcová, Martina Kašparů, Irena Márová, Jaromíra Koberová. Děj je poměrně prostý – jedná se o komunikaci mezi kamarádkami, které si zůstaly „věrné“ i po letech. Aby bylo jejich spojení intenzivnější, zůstávají spolu v kontaktu především písemném. Nejprve se jedná o formu psaných dopisů, první z nich v knize uvedený se datuje od roku 1998. Poslední z nich je pak z roku 2003. Spolu s každým dopisem určeným obvykle jedné z kamarádek (někdy taktéž jejich rodinným příslušníkům) se více dozvídáme o jejich životech, pocitech, postojích, názorech. A opět se zde potvrzuje, že „sdílená starost, je poloviční starost“. Mé sympatie si získaly hlavní hrdinky téměř okamžitě (nejen tím, že některé z nich se rovněž pohybují ve školním prostředí), ale především svou vzájemnou podporou a snahou si pomáhat. Dámy řeší podobné problémy jako řada z nás, je tedy zajímavé podívat se na „stejné problémy jinýma očima“, očima hlavních aktérek románu. A tak zjišťujeme, že „v tom“ nejsme sami.

Rozsah knihy je poměrně velkorysý – 567 stran. S ohledem na skutečnost, že se jedná výhradně o konverzaci zasílanou nejprve formou dopisů a později (s využitím informačních technologií, jejichž pokrok je více než rychlý) i dalšími moderními způsoby, které jsou v dnešních dnech již naprosto běžné, např. e-mail.

Formát románu od autorky Jany Robinson je určený primárně pro elektronické čtečky. E-kniha je pro mne, stejně jako jsou díla této autorky, něčím novým. Jelikož čtečku ještě nevlastním (i když po této skutečnosti o ní začínám dosti vážně uvažovat), zvládla jsem četbu na tabletu, i když s jistými obtížemi. Obsluha elektronického souboru není až tak složitá, dokonce jsem si mohla nastavit „šustění“ stránek při jejich obracení. Ovšem samotná četba z displeje tabletu byla náročnější, především pak v MHD, kdy např. sluneční svit místy doslova znemožňoval pokračovat ve čtení.

Toto dílo doporučuji všem, kteří mají rádi oddychové čtení, kde není třeba být ve střehu a hlídat složité rozplétání příběhu, v němž vystupuje množství osob. Knihu mohu přirovnat k formátu románu Nebezpečné známosti, ten je taktéž bohatý na písemnou korespondenci mezi jednotlivými postavami a poměrné úsporný na počet hlavních hrdinů. A právě tato kombinace je pro mne velmi příjemná.

About The Author

Renata Skýpalová

Na Střední škole KNIH působím jako ředitelka. Současně jsem stále pedagog, a tak ráda pomáhám studentům s jejich aktivitami, které žáky i školu dále rozvíjejí. V posledních letech čtu převážně odbornou literaturu (oblast ekonomiky, marketingu, managementu), a proto nabídka četby knih „jiného typu“ je pro mne příjemnou výzvou.