Select Page

Navzdory průměrnosti

Navzdory průměrnosti

„Máš svobodnou volbu být sám sebou, svým pravým já, teď a tady, nic ti nemůže zabránit v rozletu.“ Tak by se dalo shrnout hluboké poselství amerického spisovatele, Richarda Davida Bacha, podané ve zdánlivě lehké, poutavé a inspirující novele. Autor do tohoto díla vložil část svého životního příběhu, který obalil filozofickými myšlenkami o svobodě a strachu z ní, o hranicích, životě, smrti a síle ducha.

     Z anglického originálu Jonathan Livingston Seagull, vydaného v roce 1970, přeložil Zdeněk Hron. Svůj hlas tomuto poetickému dílu propůjčil Saša Rašilov.

    Cítili jste někdy v životě, že vás okolí omezuje a přistřihuje vám křídla, když se toužíte povznést? Hlavní hrdina, Racek Jonathan, má velikou touhu dělat to, co miluje a co se nám zdá být přirozeností každého ptáka – svobodně létat.

     Jonathana každodenní honba za potravou nenaplňuje. I když se ho rodiče snaží vtěsnat do šablony průměrnosti, „klouzavého letu se nenajíš“, racek zdokonaluje své techniky létání, za což paradoxně nesklidí uznání od Hejna, ale vyhoštění. Racci krutě trestají samotou každého, kdo vybočuje, kdo není jako ostatní.

    Pod vedením jiných racků dochází u něho k proměně a k překvapujícímu poznání a nesobecký opeřenec se rozhodne nenechat si ho pro sebe.

    Ačkoliv hlavní hrdina pochází z čeledě rakovitých, v jeho ptačím hrudníčku bije srdce velikého bojovníka, které stačí jen probudit.

     Do zdánlivě jednoduchého příběhu o rackovi, jenž touží létat rychleji, výše a lépe, dokázal autor vložit zásadní myšlenky, aniž by použil složité pojmy a termíny.

    Někdy nám jednoduše předkládá obecně platné pravdy, na něž jsme často pod nánosem každodennosti zapomněli. Jonathan Racek přišel i na to, že nuda, strach a vztek zkracují rackům život a protože se jich sám zbavil, dožil se opravdu vysokého věku. Některé pravdy si však čtenář musí dešifrovat sám.

     Dílo mi některými svými aspekty připomíná román Paula Coelha – Alchymista. Jonathan se, stejně jako Santiago, snaží žít svůj Osobní příběh a jít za štěstím navzdory osudu, jenž má svérázný smysl pro humor.

    Sedmdesát minut, po které trvá audiokniha, vám může otevřít obzory a povznést ducha k nebi na křídlech černobílého ptáka. Netradiční zvukové efekty a výborná práce s hlasem umožní naplno rozproudit fantazii. Takže si v přeplněném dopravním prostředku budete připadat jako v parku pod rozkvetlými stromy.

    Pro někoho to může být pouze povídání o útrapách vlastníka křídel, zobáčku a nožiček s plovací blánou. Pro hledajícího to může znamenat odpovědi na mnohé otázky.

    K tomu, aby člověk mohl pozměnit své uvažování, není zapotřebí monumentálních gest či patetických projevů. Často nám může napomoci malý impulz či indicie. Poselství v podobě příběhu Jonathana Livingstona Racka, původně slabého tvora s nízkým sebevědomím, spočívá v tom, že našel odvahu dělat jen to, co miloval, a nenechal se zastrašit samotou, předsudky a zkostnatělým smýšlením.

    Poté, co jsem vypnula audioknihu, vynořil se mi citát známého šiřitele víry ‘Abdu’la-Bahá. „Radost nám propůjčuje křídla. V čase radosti je naše síla živější, náš intelekt bystřejší a naše chápání méně omezené. Tehdy je pro nás zřejmě lehčí měřit se se světem a zjistit, k čemu se nejlépe hodíme.“ Tato audiokniha umožňuje propůjčit vám nejen křídla, ale hlavně otevřít oči.

About The Author

Petra Hutáková

Patřím mezi „náladové“ čtenáře. Na svém nočním stolku mám rozečtených minimálně pět knih a volba, po které sáhnu, závisí na tom, jaký jsem měla den či jaký ho chci ještě mít. Nemohu říci, že čtu všechno. Nesnáším romány, v nichž si chudá, průměrná dívka, navíc často s nějakým handicapem, najde multimilionáře, který je ochoten okamžitě zanechat všech svých nešvarů. Nejsem odpůrkyní časopisů a novin bulvárního charakteru, protože někdy je zapotřebí v krbu rozdělat oheň či vycpat si něčím promočené tenisky. Děsí mě lidé, kteří se s pro mě nepochopitelnou hrdostí chlubí, že nepřečetli jedinou knihu. Myslím si, že možná jen nenašli v literatuře to, co rezonuje s jejich osobností. Když vám nahání hrůzu moudrá, přívětivá a obětavá Babička Boženy Němcové, neznamená to, že nad literaturou zlomíte hůl. Může to o vás vypovídat, že jste zkrátka jen vybíraví čtenáři.